Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

En av de ledande klimatforskarna i Storbritannien varnar i en debattartikel i The Guardian för överdrivna uttalanden om klimatförändringarna. Vicky Pope, en av cheferna vid Met Office Hadley Centre, kritserar kollegor och medier som målar upp skrämmande framtidsscenarier utifrån den senaste tidens extrema väderhändelser.

Kängan delar hon ut både åt kollegor som hakar på möjligheten att nå ut, och medier som överdriver sambandet mellan vädret och klimatförändringarna.

”Verkligheten är att de extrema händelserna uppstår när naturliga väder- och klimatvariationer samverkar med de långsiktiga klimatförändringarna. Men det meddelandet är svårare att nå ut med. Forskare och journalister måste hitta vägar att göra detta tydligt utan att en bredare publik stänger av”, anser VIcky Pope.

Överdrifterna är lika allvarliga som påståendena att klimatförändringarna inte pågår eller har avstannat, menar hon.
” I bägge fallen förvränger man vetenskapen och urholkar grundläggande fakta som säger att konsekvenserna av klimatförändringarna är djupgående och kommer att bli allvarliga om utsläppen av växthusgaser inte minskas dramatiskt och snabbt kommande decennier”.

Ett exempel på överdrifter som Vicky Pope väljer att ta upp är de senaste decenniernas medeltemperaturer – något som jag har skrivit om i krönika, här på bloggen och i tidningen så sent som förra veckan.
På 1990-talet var ökningen snabb och de senaste tio åren lite långsammare. Det har lett till att viss hävdar att uppvärmningen har accelererat, andra att den har stannat av.

Inget av påståendena är sant, skriver Vicky Pope, eftersom tio år är den tidsskala som naturliga variationer måste avläsas på. I bägge fallen påverkas temperaturerna av El Nino och La Nina som är naturliga väderfenomen.

I SvD-artikeln om temperaturändringarna påpekade forskaren Anders Moberg att det inte går att se någon dämpning av uppvärmningen om man tar tioårsmedelvärden av temperaturerna i stället. Så här ser diagrammet ut:


Vicky Pope
tar även de smältande isarna i Arktis som exempel på överdrifter i medier. Budskapet i medierna har varit ungefär att avsmältningen har gått fort de senaste åren och det tyder på att en kritisk punkt kan ha nåtts och Arktis kan bli isfritt på kort tid.

”Sanningen är
att det finns lite bevis för det påståendet”, skriver Vicky Pope. Den kraftiga avsmältningen kan mycket väl bero på naturliga vädervariationer, och sommarisen kan komma att växa till under kommande år.

Rubrikerna avleder uppmärksamheten från de långsiktiga förändringarna, anser Pope. Till exempel visar nya resultat från Met Office att människan har en urskiljbar påverkan på Arktis krympande isarealer under de senaste 30 åren, och allt tyder på att ett isfritt Arktis på sommaren kommer att inträffa, inte snart utan senare under det här århundradet.

Där har Pope delvis en annan uppfattningen en andra Arktisforskare som intervjuades i SvD i vintras. Dessvärre kan jag inte länka till artikeln för jag hittar den inte på webbsiten, men den var införd den 23/11 08.

Slutklämmen
i Vicky Popes debattinlägg är att hon allt oftare får frågan ”tror du på klimatförändringarna”?

”Det är inte en fråga om tro. Vår oro för klimatförändringar utgår från vetenskapliga belägg för att människans aktiviteter orsakar förändringar i vårt klimat. De vetenskapliga beläggen är överväldigande”, avslutar Vicky Pope sitt debattinlägg.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky