Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Miljödepartementet har gjort sin hemläxa när det gäller flygresorna för de knappt 30 miljöministrar från hela världen som nu är i Riksgränsen. Så sent som för några veckor sedan ville inte Andreas Carlgren avslöja för SvD:s Lova Olsson hur regeringens utsläpp från resorna ska kompenseras, i en politikerintervju

Men nu har han bestämt sig. Ett sockerbruk i Brasilien gör flera åtgärder för att använda energin mer effektivt och därigenom minska utsläppen av koldioxid. Bland annat används bagass, en restprodukt från sockerframställningen, som bränsle i stället för fossila källor.
De 310 ton koldioxid som resorna till och från Riksgränsen orsakar, kommer att ”köpas upp” från de minskade utsläppen vid sockerbruket. Bruket kan sälja utsläppsrätter tack vare sina egna minskade utsläpp. Den svenska regeringen köper rätter för 310 ton koldioxid och förstör dem.

Regeringen väljer att ge pengarna direkt till ett så kallat CDM-projekt, det vill säga ett projekt som är godkänt under Kyotoprotokollet. Ett västland kan till viss del tillgodoräkna sig minskade utsläpp genom att investera i ett CDM-projekt i ett utvecklingsland.

Annars finns det en djungel av olika företag som säljer tjänsten att klimatkompensera resenärers utsläpp. Jag själv valde atmosfair för att kompensera för min och fotografens reportagresa till Holland nyligen.
Deras projekt är också CDM-projekt och även s k Gold Standard, dvs miljöorganisationernas kvalitetsstämpel på CDM-projekt.

Därmed inte sagt att jag alltid kommer att välja just det bolaget. Det finns andra sätt att kompensera för flygresan.

Såvitt jag förstår ska man undvika projekt som planterar skog eftersom det är svårt att garantera att skogen kommer att få stå kvar och fånga in koldioxid i 40-50 år. Det är också svårt att bevisa att träden inte skulle ha planterats ändå.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky