Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Hur många timmar som min son har stått på skärgårdsklipporna med kast- eller metspö går inte att räkna.
Så fort det fanns möjlighet ville han ut och testa sin lycka, timme efter timme. Suget efter rycket i linan var omättligt, år ut och år in. Nya drag stod högst på önskelistan både till jul och födelsedag och fiskelådan och dess innehåll växte med tiden. Att ett barn kan ha så mycket tålamod.

Men så slutade det nappa. Inte ens en abborre som slet sig kunde han glädjas åt längre, ännu mindre en bamsig gädda. Hans intresse sjönk som ett blysänke. Snart kom rapporterna från Fiskeriverket och länsstyrelsen om att fiskynglen i vår del av skärgården hade försvunnit.

Nu förstår jag att sonens fiskeintresse har mycket större värde än de ganska många fiskar han drog upp innan de försvann. Redan för ett par år sedan upptäckte de amerikanska forskarna Oliver Pergams och Patricia Zaradic att antalet besök i USA:s nationalparker började sjunka drastiskt i början av 1990-talet, efter en stadig ökning som hade varat i 50 år. De kunde visa att nedgången hängde ihop med att fler och fler fick tillgång till internet hemifrån, och tv-spelens intåg i vardagsrummen.

Förra veckan publicerade forskarna en ny undersökning där de konstaterade att intresset för utevistelser började vända vid samma tidpunkt även i Japan och i Spanien. De konstaterar att utvecklingen kan få besvärliga konsekvenser: Den som känner ansvar för miljön bygger det ofta utifrån egna naturupplevelser, särskilt i barndomen. Det finns också ett samband mellan hur långa och många vistelser man har gjort i naturen och det engagemang man känner.

Risken är att engagemanget för naturvård minskar när många saknar egna upplevelser av vad som finns där ute, resonerar forskarna. Om du inte kan skilja en mindre hackspett från en större, så är det svårt att bli upprörd över att den mindre försvinner. Och hur många sörjer urskogsområden eller slåtterängar om de inte har upptäckt myllret av fascinerande växter och insekter som finns där?

Ett alkärr kan vara vackert som konst för den som ser kabbeleka, vitsippor, grodyngel och gäddnate, medan andra ser en dyig pöl. På samma sätt kan en spikklar skogssjö vara skrämmande för den som vet att så ser bara en svårt försurad sjö ut.

Och en som inte längre
får napp från klippan, engagerar sig mer i varför fisken har försvunnit än den som aldrig ens har stått där med kastspöet.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky