Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Det finns mer att berätta om de bruna molnen över Asien som blev en nyhet tack vare de rön som presenterades i dagens nummer av Science.

I november publicerade FN:s miljöorgan Unep en omfattande rapport om de bruna molnens effekter, med ett tiotal huvudförfattare från Asien, USA och Europa. Professor Henning Rodhe från Stockholms universitet var en av dem.

Några fakta ur rapporten:
• En effekt av molnen är att monsunregnen påverkas, det blir mindre regn i norra Indien och norra Kina. Det – tillsammans med den uppvärmning som människans utsläpp av växthusgaser orsakar – har lett till minskade risskördar motsvarande en årskonsumtion för 72 miljoner människor.

Svavelpartiklarna i de bruna molnen har en avkylande effekt på atmosfären. Samtidigt vill man får bort dessa partiklar eftersom de är hälsofarliga och påverkar miljön. Om svavlet i de bruna molnen tas bort kan medeltemperaturen stiga med mellan 0,3 och 2,2 °C. ”Ett svårt dilemma”, sade Henning Rodhe när jag intervjuade honom igår.

• Ljusinstrålningen från solen har minskat med i genomsnitt 10-12 procent i Kina, men i riktigt förorenade städer, exempelvis Guangzhou är solljuset som når marken 20 procent svagare än 1970.

• Siffrorna över antalet som dör på grund av partiklarna i de bruna molnen är stora – 340 000 personer per år i Kina och Indien. Men när det gäller riskerna att drabbas av lunginflammation, hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer på grund av partiklarna i de bruna molnen så finns lite forskning gjord.

• Glaciärerna som smälter i Himalaya har seglat upp som ett stort, kommande bekymmer för vattenförsörjningen för hundratals miljoner människor framöver. Glaciärarealen i Indiska Himalaya har minskat med 21 procent sedan 1970, ca 80 procent av glaciärerna i västra Tibet och i västra Kina krymper.
De bruna molnen påverkar avsmältningen, eftersom atmosfären på några kilometers höjd värms upp av sotpartiklarna. Man har hittat rejäla mängder sot i Himalaya på 5 000 meters höjd.
Om glaciärerna fortsätter smälta med samma hastighet som nu, kommer 75 procent av isen och snön i Himalaya att ha försvunnit till år 2050, enligt rapporten.

En intressant kommentar från både Henning Rodhe och Örjan Gustafsson vid Stockholms universitet är att det är ganska enkelt att bli av med de bruna molnen. Samtidigt skulle en fjärdedel av den av människan orsakade globala uppvärmningen kunna elimineras, om klimatmodellerna visar rätt.
Människor som eldar med ved och dynga kan få bättre hälsa och renare luft om de får solugnar – som är helt utsläppsfria – eller spisar som inte orsakar samma partiklar som öppen eld.

Men i de inernationella klimatförhandlingarna är det inte lågteknologiska lösningar som diskuteras. När västvärlden ska minska sina utsläpp genom projekt i Tredje världen så är det västerländsk teknik för minskade utsläpp på kraftverk och industrier som gäller.

Finns det inte skäl att fundera över de bruna molnen även i den internationella klimatpolitiken?

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky