Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

• Halten växthusgaser i atmosfären ökar snabbare än tidigare.

• Trenden för den globala medeltemperaturen är stigande, även om förra året var ca 0,1 grader lägre än åren innan.

• Uppvärmningen över Arktis beror med all sannolikhet på den globala uppvärmningen.

• Även Antarktis västra delar värms upp på grund av den globala temperaturökningen.

• Havsytan kan komma att höjas mer än vad IPCC angav i sin senaste rapport år 2007. Det kan röra sig om en meter till år 2100, men osäkerheten är stor.

Det är några av de slutsatser som professorerna Erland Källén vid Stockholms universitet och Markku Rummukainen, Rossby center, kommer fram till i sin rapport om aktuell klimatforskning som de lämnar till regeringen i morgon, fredag.

”Ny forskning som bedrivits sedan 2006 på många områden bekräftar tidigare forskningsresultat om den pågående klimatutvecklingen, mänsklig klimatpåverkan och möjliga framtida klimatförändringar.”, skriver de också.

Rapporten är gjord på uppdrag av Kommissionen för hållbar utveckling – statsminister Fredrik Reinfeldts forum för miljöforskning efter att han lät dåvarande Miljövårdsberedningen gå i graven.

En annan slutsats klimatforskarna drar i sin rapport är att de klimatförändringar som är att vänta kan blir större än vad IPCC redovisade. Bland annat finns det flera tecken på att haven inte tar upp så mycket koldioxid från atmosfären som de hittills har gjort.

De skriver också att den drastiska smältningen av Arktis sjöis kan vara det första tecknet på en tröskeleffekt. Men det är inget som går att avgöra idag. De närmaste åren avgör åt vilket håll isen på Nordpolen går.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky