Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Det vore enklast om det bara fanns rätt och fel när det gäller miljö. Till exempel att det är rätt att köpa en utsläppsrätt. Eller fel.
I dagens SvD skriver jag att privatpersoner som har köpt utsläppsrätter kan känna sig blåsta om syftet var att se till att utsläppen till atmosfären faktiskt minskar. Det stämmer ju på så sätt att utsläppsrätterna är alldeles för många.
Men å andra sidan är det en handling som kanske är precis rätt när nästa handelsperiod sjösätts 2008. Signalerna hittills från EU:s miljökommissionär Dimas pekar på att det kommer finnas väsentligt färre – och sannolikt dyrare – utsläppsrätter att handla med då.
Så en verkningslös men ”rätt” handling i dag kan bli en verkningsfull och rätt handling från nästa år.

Jag minns hur det var när de första miljömärkta tvättmedlen fanns att köpa, i början av 90-talet. Det var ju miljömässigt rätt att köpa dem eftersom flera skadliga kemikalier därmed inte släpptes ut i sjöar och hav. Men tvätteffekten var usel.
Idag tror jag man får anstränga sig hårt för att hitta ett icke miljömärkt tvättmedel.

Det enda som håller i längden är att försöka ta reda på fakta och själv bilda sig en uppfattning. Naturskyddsföreningen har sina argument varför de fortsätter att sälja utsläppsrätter. Om många köper så kan det ge effekten att priset blir så högt för att släppa ut koldioxid att det istället lönar sig för industrin som släpper ut att investera i renare produktionsteknik.

Det kanske är rätt. Konsumentmakt har fungerat förut. Men man ska ha klart för sig vad man lägger sina pengar på. Helt rätt eller helt fel finns inte.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky