Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Sjöisen på Norra Ishavet smälter varje sommar, men hur mycket den smälter har de senaste åren blivit en het potatis. Det är bara två år sen avsmältningen var sensationellt stor, mycket större än vad någon klimatmodell kunde förutsäga eller forskare vågade gissa.

Medan många klimatforskare och en stor del av allmänheten kände viss oro över vad den drastiska förändringen kan innebära för klimatet, vädrade stornationer morgonluft för att det nu kan bli möjligt att dra upp rejäla mängder olja, gas och andra naturresurser ur djupen, när isen börjar försvinna. Gissningar och prognoser pekar på att Arktis kan vara isfritt på sommaren redan 2015 -2020.

I fjol smälte isen nästan lika mycket som 2007, och den som vill veta hur det ser ut i år kan följa dag-för-dagrapporteringen på National snow and ice data centers , Nsidc, websida.

Sommaren 2009 började på samma sätt som de två tidigare rekordåren. Men under augusti har isen inte försvunnit med strömmarna ut ur Ishavet på samma sätt som då. Det är inte troligt att det blir något nytt rekord i år. Men först i mitten av september vet man hur mycket isen smälte i sommar, eftersom då vinterisen börjar växa till då.

Den 17 augusti i år fanns nästan en miljon kvadratkilometer mer is än samma datum 2007. I augusti då smälte 84 000 kvadratkilometer per dag, men i år smälter ”bara” 54 000 kvadratkilometer om dagen.

Förhoppningen är förstås att den dramatiska avsmältningen var en engångsföreteelse. Men som alltid när det gäller klimat är det långtidstrenden som visar om klimatet har ändrats och hur. Och för Arktisisen är trenden negativ. De senaste 30 åren har sommarisen utbredning successivt blivit mindre:

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky