Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Det kommer inte att sättas några mål för minskade utsläpp av klimatgaser vid FN:s stora klimatmöte i polska Poznan som börjar på måndag. Miljöminister Andreas Carlgren beskriver mötet som ”ett viktigt tillfälle i halvtid mellan Bali och Köpenhamn”.

– Det allra viktigaste är att deltagarna i Poznan ställer mycket höga förväntningar mötet nästa år i Köpenhamn, sade han vid en pressträff tidigare idag.

I Köpenhamn 2009 ska ett nytt globalt klimatavtal bli klart, och det politiska trycket måste hållas uppe till dess, anser Carlgren.

Sannolikt väntas tuffa förhandlingar under de två konferensveckorna i Poznan. Inte minst utvecklingsländerna förväntas klargöra vad de kan tänka sig för typ av åtaganden när det gäller minskade utsläpp. Vid förra årets klimatmöte i Bali enades ju alla länder om att det klimatavtal som ersätter Kyotoprotokollet ska innebära att alla åtar sig att minska sina utsläpp.

I-länderna ska, enligt Bali Action Plan, samtliga göra jämförbara åtgärder. U-länderna ska göra mätbara åtgärder, som samtidigt leder till en hållbar utveckling genom stöd till tekniköverföring, finansiering och kapacitetsuppbyggnad.

I Poznan förväntas utveckingsländerna börja visa sina kort, vad de kan tänka sig att göra.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky