Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Något som inte har fått plats i rapporteringen hittills från regeringens klimat- och energipaket är att länder inom EU ska få minska sina utsläpp hos varandra.
Inom Kyotoprotokollet finns ju möjligheten att ett industriland (Annex I på Kyotospråk) kan investera i åtgärder som minskar utsläppen i ett utvecklingsland och tillgodoräkna sig minskningen. Clean development mechanism kallas det, CDM.

Sverige har drivit igenom i EU att den här metoden ska vara möjlig att använda för medlemsländer sinsemellan. Motiveringen är att det är mer kostnadeseffektivt att minska utsläppen på det sättet.

Det här innebär att andra länder, till exempel Tyskland eller Frankrike, kommer att ansöka om att bygga vindkraftparker i Sverige, för att minska sina utsläpp. Samtidigt ska ju det svenska målet att öka elproduktionen från vindkraften till 30 TWh år 2020, från dagens 2 TWh. Så utbyggnaden av vindkraft kanske blir större än vad det svenska målet visar.

Jag vet inte om folk i allmänhet kommer tycka att det är ett problem att vindkraftparker som växer upp inte bokförs på det svenska kontot för utsläppsminskningar. Utsläppen av koldioxid i EU minskar ju oberoende av var den förnybara elen finns.
I själva verket var det här Sveriges lockbete för att få EU-länderna att acceptera en 30-procentig minskning till 2020, om det blir ett globalt klimatavtal vid FN-mötet i Köpenhamn. Så uttryckte i alla fall miljöminister Carlgren sig i SvD för ett år sen.

Helt klart är att det blir ett nytt sätt att tackla utsläppen inom EU.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky