Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Något som ofta slår mig när jag skriver om vetenskap och forskning är att det finns så oerhört mycket vi inte vet något om, trots alla miljontals forskare som slitit hårt och tagit reda på väldigt mycket om hur vår värld ser ur.

Förra veckan skrev jag om FN-rapporten ”In dead water” ( I dödvatten) om hur världens viktigaste fiskeområden pressas hårt av bland annat klimatförändringar. I den beskrivs en naturlig process som ”spolar rent” kustvattnen från gödande ämnen och föroreningar genom skillnader i de olika vattenskiktens temperaturer. Det förorenade vattnet, som har högre täthet, förs med hög hastighet utmed kontinentalsockeln ned i djuphavet. Fenomenet kallas ”dense shelf water cascading”, ett begrepp som jag avstår från att försöka översätta.

Forskare upptäckte nyligen i nordvästra Medelhavet att under fyra månader transporterar den här mekanismen vattenmängder ut från Lyon-bukten som motsvarar 12 års avrinning från Rhen. Att kvalitén på kustvattnen skulle vara väsentligt sämre än idag utan detta reningsfenomen kan man lätt inse. Men kanske ännu viktigare är att näringsämnena som förs ned i djuphaven leder till kraftig tillväxt av fisk och skaldjur på några års sikt.

För mig var det en nyhet att företeelsen ens existerar, men en karta i rapporten visar 45-50 olika platser där det har iakttagits, ofta i viktiga fiskeområden, bland annat i Öresund. Nu finns en oro för att varmare vatten på grund av den globala uppvärmningen kan försvaga den här spolningsmekanismen, med döda havsområden – och ännu sämre fiskfångster – som resultat.

Man undrar vilka andra fenomen det finns som är viktiga för naturens självrening som vi idag inte känner till, men som påverkas negativt när klimatet förändras.
Det är inte lätt att idag förutsäga hur djur, växter och ekosystem förändras när havsströmmar, ismassor, temperaturer och vädersystem reagerar på ett varmare klimat. Trots ett grannlaga arbete från den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen hade de helt missat att vissa djursjukdomar som smittar människor kan bli vanligare. Ett exempel är den fruktade West Nile-febern som dödade 50 personer i USA i fjol och som nu har hittats i Frankrike.

Det är väldigt lätt att tro att man vet en hel massa, särskilt om man själv inte är särskilt kunnig. Den som däremot kan väldigt mycket brukar ofta ha en ödmjuk inställning till kunskap, och veta att sanningar snabbt kan förkastas.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky