Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Vad spelar det för roll vad Sverige gör för att minska sina utsläpp av växthusgaser när det är en sådan löjligt liten andel totalt? USA har ju inte lovat några minskningar, och Kina och Indien har inte ens några krav på sig i de internationella förhandlingarna.

Det argumentet dyker upp lite här och var när regeringen lägger förslag på höjd bensinskatt och annonserar att fler avgifter och skatter är att vänta eftersom det ska kosta för den som förorenar.

Och det stämmer ju att de svenska utlsäppen är mycket små jämförelsevis men frågan tål en bredare belysning.
De klimatförändringar som vi ser nu beror, enligt IPCC, till stor del på människans utsläpp. Och de beror på historiska utsläpp, som främst västvärlden har åstadkommit under sin starka ekonomiska utveckling det senaste seklet. En del av effekterna drabbar Kina och andra länder med växande ekonomier i form av översvämningar och tyfoner. I går evakuerades exempelvis 400 000 personer i Vietnam när tyfonen Lekima drog. Så nog betalar länder under utveckling ett pris för våra utsläpp.

En annan aspekt är att Kina, Indien, Brasilien och andra storutsläppare bevakar oss noga. Vad gör vi – som har orsakat problemet – för att minska våra utsläpp? Givetvis finns en misstanke från deras sida att vi vill hindra konkurrensen från dem genom att dra in dem i kostsamma åtaganden mot klimatförändringarna.

Diplomater och klimatförhandlare har jobbat med frågan under de tio år som Kyotoprotokollet har funnits. Ska de stora växande ekonomierna gå med på åtaganden måste det finnas något för dem att vinna också.

Om det lyckas eller inte är osagt, en fingervisning kommer vid FN:s klimatmöte på Bali i december. Och att vara för eller emot dyrare bensin är ett högst personligt ställningstagande. Men det finns en bredare bakgrund till varför koldioxidskatten på bensin kommer att höjas den 1 januari.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky