Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Ett av de 15 länder som Bush vill ha med i sin klimatgrupp är Brasilien. I dagens The Guardian deklarerar Brasiliens president Lula att han inte vill ha en process som löper parallellt med FN:s klimatprocess under Kyotoprotokollet.. Lula pekar också på att Bush sammanslutning blir ett sällskap för frivilliga åtaganden inte internationellt överenskomna ramverk och bindande mål för minskade utsläpp.

Kina, som ju idag släppte sin klimatagenda inför G8-mötet, är mer positiva till Bushs grupp. Men vid en presskonferens idag sade Kinas chef för ekonomisk planering, Ma Kai, att han välkomnar Bush’s initiativ, men underströk att det inte får ersätta FN-processen, snarare komplettera den.

Det blir en delikat politisk balansgång att sjösätta Bush’s egna förhandlingar, för honom, för hans tillskyndare och hans kritiker.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky