Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

430 miljoner ton koldioxid mindre. Eller 7,7 procents minskning. Det är vad EU:s 27 medlemsländer har åstadkommit mellan åren 1990 och 2006, enligt den senaste sammanställning som EU:s miljöbyrå har gjort.

Det blir till att ligga i om EU:s mål att minska med 20 procent till år 2020 ska uppfyllas, konstaterar miljöbyrån.

En annan slutsats i analysen är att de 12 nya medlemsländerna står för 19 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom EU, och de 15 gamla står följaktligen för 81 procent.

Danmark och Finland har ökat sina växthusgasutsläpp mest mellan 2005 och 2006, med 10,9 respektive 16,3 procent. Ökningen beror på att man där har använt mer kolkraft för elproduktion och importerat mindre el än tidigare år.

Den största utsläppsminskningen beror på att mindre kväveoxider släpps ut från kemisk industri, konstaterar EEA.

De sektorer som bidrar mest till ökade utsläpp är värme- och elproduktion, vägtransporter samt järn- och stålindustrin.

(Egentligen mäts utsläppen i koldioxidekvivalenter, det vill säga växthusagser omräknat till den växthuseffekt som skulle ha uppstått om samtliga gaser var koldioxid. Så det är inte riktigt rätt att skriva koldixid i första meningen. Men enklare än att skriva koldioxidekvivalenter)

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky