Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

När tidningen Newsweek gjorde en opinionsundersökning bland amerikaner förra året, trodde 52 procent att klimatforskare är eniga om att det pågår en global uppvärmning. 39 procent trodde att det finns en stor oenighet bland forskarna.

Neewsweek frågade också om allmänheten trodde att klimatforskare var ense eller oense om människans påverkan på klimatet genom att förbränna kol och olja. 47 procent ansåg att forskarna var eniga om människans roll, 42 procent trodde att oenigheten var stor.

Det fick forskarna Peter Doran och Maggie Kendall Zimmerman vid universtitetet i Illinos att göra en undersökning bland geovetare. Vad har de för uppfattning om klimatförändringarna egentligen.

De uppmanade 10 200 geofysiker som är listade i en amerikansk
matrikel över institutioner för geovetenskap, (American Geological Institute’s Directory of Geosciences Departmenets) att delta i en
opinionsundersökning på internet.
3 146 svarade.

Resultatet blev att över 80 procent av de amerikanska geofysikerna anser att
människan påverkar den globala uppvärmningen som pågår. Ännu fler,
cirka 90 procent anser att jordens medeltemperatur har stigit under de
senaste 200 åren.

Forskarna bakom studien säger att 97 procent av klimatforskarna var övertygade om människans påverkan och geologer i oljebranschen och meteorologer var de grupper som trodde
minst på människans roll för uppvärmningen, 47 respektive 64 procent. Men dessa undergrupper var små så de siffrorna ska tas med en stor nypa salt.

Mer fakta
om undersökningen:
De flesta som varade, 90 procent, var från USA. 4 procent av de som svarade kom från 21 olika länder.
90 procent av de som hade svarat hade doktorsgrad, 7 procent hade mastersexamen.
15,5 procent av forskarna uppgav sig vara geokemister, 12 procent geofysiker, 10,5 procent oceanografer. Geologer, hydro/hydrogeologer och paleontologer utgjorde vardera mellan fem och sju procent av de svarande. Fem procent sade sig vara klimatforskare.

Man ska inte dra för stora växlar på opinionsundersökning, och det går alltid att ifrågasätta hur representativa – och relevanta – de som har svarat är. Men med det sagt verkar forskarna själva vara mycket mindre oeniga än allmänheten tror om växthuseffekten.

Undersökningen är publicerad i Eos, Transactions, American Geophysical Union, det vill säga amerikanska geovetarföreningens vetenskapliga publikation.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky