Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Tonläget vid klimatförhandlingarna i Bangkok har hårdnat betydligt. Kina och övriga utvecklingsländer beskyller de rika länderna för att ”ändra på spelreglerna i matchens slutminuter”. Så uttrycker Kinas förhandlingschef Yu Qingtai sig, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Svenska delegationen är en tydlig måltavla för utvecklingsländernas ilska, i egenskap av ordförande för EU.

Konflikten bottnar i något den svenske chefsförhandlaren Anders Turesson sa i sitt inledningsanförande vid de pågående klimatförhandlingarna i Bangkok.

Där förtydligade han EU:s ambition att få ett enda rättsligt avtal i Köpenhamn. Det tolkas av utvecklingsländerna – G77 – och Kina som att nu vill världens rika länder avpolletera Kyotoprotokollet, som idag är det enda rättsligt gällande verktyg som finns för minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Kyotoprotokollet föreskriver att industriländernas utsläpp ska minskas med minst fem procent mellan 1990 och 2012. Inga utvecklingsländer har några åtaganden.

Hur avtalet ska se ut efter 2012 är knäckfrågan vid FN-mötet i Köpenhamn. G77 befarar att i-länderna strävar efter något mer flexibelt än Kyotoprotokollet som ger rika länder möjligheten att slingra sig bort från bindande åtaganden om minskade utsläpp.

– Kina tycker att vi dödar Kyotoprotokollet, men det är inte vad vi är ute efter. Men så länge USA inte intresserade av Kyotoprotokollet så kommer inte det att hjälpa oss att nå tvågradersmålet. Vi vill ha ett enda rättsligt instrument, och det sa vi tydligare än tidigare, säger förhandlare Agnes von Gersdorff från Bangkok.

Hon tolkar G77-ländernas utspel som en stor oro som till viss mån beror på en kunskapsklyfta som EU nu måste försöka överbrygga. För utvecklingsländerna är det viktigt att olika mekanismer som finns i Kyotoprotokollet, till exempel att i-länder kan satsa på projekt i u-länder och får tillgodoräkna sig de minskade utsläppen, finns kvar.

– En del av åtagandena kan vi inte nå utan att använda projektmekanismerna som utvecklingsländerna får del av. De är angelägna att vi fortsätter. Det avser inte vi att ändra på, säger Agnes von Gersdorff.

– Vi vill rädda Kyotoavtalet, men införliva det i en ny överenskommelse som är bredare och även omfattar USA, med lämpliga typer av åtgärder som de stora utvecklingsländerna kan göra för att nå tvågradersmålet. Men det är uppenbart att vi behöver förklara vad vi menar, sammanfattar hon.

Förhandlingarna i Bangkok avslutas på fredag.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky