Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Brittiske klimatprofessorn Phil Jones rentvås i en utredning i parlamentet. Enligt den finns inget i hans hackade e-mail som visar att han har fuskat. Däremot kritiseras universitetet för dåliga rutiner.

Forskningschefen Phil Jones har inte gjort fel när han dröjde med att offentliggöra forskningsdata på förfrågan av engagerade medborgare. Däremot bör universitet i East Anglia, där Phil Jones är verksam, se över sina rutiner så att alla klimatforskningsdata omgående blir allmänt tillgängliga. Universitetet kritiseras också för att inte tackla en kultur som råder bland klimatforskarna, att hålla inne sina data.

Det är några av slutsatserna från en panel i brittiska parlamentet (teknik- och vetenskapskommittén) som utrett vad som går att utläsa i de över tusen e-mail mellan Phil Jones och andra klimatforskare som stals och lades ut till allmän beskådan på internet i november. Historien kallas allmänt för ”climategate”.

I höga tonlägen har klimatskeptiker hävdat att mejlen bevisar fusk med klimatdata och ett stort frågetecken för tesen att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet.

Men den kopplingen går inte att göra, anser parlamentskommittén som också uttryckte sina sympatier med Phil Jones som fått stå som måltavla för attackerna mot klimatforskningen. Panelen konstaterar att det vetenskapliga anseendet är intakt, såväl för Phil Jones som för hans klimatforskningsavdelning (climate research unit, cru).

Där samlas temperaturdata från hela världen in och bearbetas, och ligger sedan till grund för många klimatmodeller.

Panelen uttrycker också förståelse för att Jones sannolikt har känt sig frustrerad över att lämna ut data till klimatskeptiker vars syfte är att underminera hans forskning.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky
Susanna Baltscheffsky

Klimatforskare riskerar att utsättas för en ny form av
förföljelse. Det är IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri som ryter till i en
debattartikel i brittiska the Guardian.

Han försvarar den vetenskapliga kvalitén i FN:s klimatpanel
senaste rapport och understryker att de fel som har upptäckts bland annat om
Himalayas glaciärer inte omkullkastar de grundläggand slutsatserna. I rapporten
finns övertygande bevis för att den stigande medeltemperaturen sedan mitten av
1900-talet mycket sannolikt beror att människan har påverkat halten av
växthusgaser i atmosfären, skriver Pachauri.

Tusentals klimatforskare har arbetat med rapporten på en
objektivt och öppet sätt. Det vore olyckligt om deras arbete misskrediterade
för ett beklagligt fel i en nästan 3000-sidig rapport, skriver han vidare.

Pachauri upprörs över att klimatforskare har kallats för ”klimatkriminella”
och syftar sannolikt på något den republikansk senator James Inhof i USA sagt i
samband med att brittiska klimatforskare fick sina e-mail hackade. I e-mailen
fanns formuleringar som kan tolkas som att forskarna vägrat släppa temperaturdata
till klimatskeptiker som velat ha dem.

Med tydlig adress till skeptiker och olje- och kolintressena skriver Pachauri att det var väntat att resultaten i klimatrapporten är utmanande för vissa intressegrupper och sektorer i samhället.

Debatten lär fortsätta i högt tonläge.

Susanna Baltscheffsky

Ska du släcka ikväll?

Det är dags för Världsnaturfondens initiativ Earth hour igen
– uppmaningen är att släcka ljuset mellan 20.30 och 21.30 som en signal till världens
beslutsfattare att många tar klimathotet på allvar.

Egentligen undrar jag lite över själva mörkläggningen.
”Det nya” för att minska koldioxidutsläppen går ju mer ut på att
krama mer arbete ur varje kilowatt, effektivisera och banta bort
energianvändning, minska bränsleåtången i bilar, ersätta fossila bränslen med
förnybara.

Smarta lösningar utmanar människors kreativitet och
näringslivet kan tävla om att ta täten i den utmaningen, om de vill.

Det är ju inte mörker vi vill ha utan ett ljust och bekvämt
liv som ger oss möjlighet att utvecklas.

Att bara släcka är inte så kreativt.

Men tanken med Earth hour är inte att spara el eller
koldioxid just den timmen, utan att skicka en signal som löper över hela
jordklotet under ett helt dygn. Och skapa en gemenskap mellan dem som är med.

Många kommer vill släcka, andra bryr sig inte. Och de som
gillar att vara motvalls har ett fantastiskt tillfälle att tända alla sina
lampor just den timmen.

Men de som nu släcker kan gå ett steg längre än att mörklägga.
Ta tillfället i akt och slå av alla strömbrytare, inte bara lamporna. Hur många
elprylar står på en vanlig lördagskväll i just ditt hem? Hur många av dem använder
du, hur många står bara och drar el? Kolla också diskmaskinens on/offknapp och
tevens, digitalboxens och alla andra små röda lampor som talar om att apparaten
är i standbyläge. De drar el fast de inte är igång, oftast mer än du tror.

Glöm inte att räkna hur många laddare till mobilen och annat
som sitter i eluttagen utan att användas. Är de varma så drar de ström.

Om du tycker att det är onödigt att betala för el du ändå
inte använder kan du fundera på hur den här avstängningsproceduren kan
förenklas. Stoppa kontakterna i ett grenuttag med en strömbrytare. Simsalabim
kan fem-sex-sju elprylar – eller hur många uttag det nu kan finnas på en sån –
stängas av med en enda knapptryckning.

Den här enkla manövern kanske inte räddar världen, men
varför inte begränsa sin elanvändning till den el man faktiskt behöver?

Själv kommer jag att sitta i mörker och låta mig underhållas i en biosalong.