Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Hittills har det lagts fram alldeles för lite minskningar
av de klimatpåverkande utsläppen inför Köpenhamnskonferensen: Cirka 15 procent
till år 2020 om åtagandena läggs ihop från de länder som hittills har sagt
några siffror, anser miljöminister Andreas Carlgren.

Nyss startade det informella mötet med EU:s miljö- och energiministrar nistermötet här i Åre. Svenska ordförandeskapets upplägg är att ena EU-familjen genom att visa att det går att få en ekonomisk utveckling och samtidigt göra kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna.

Lord Nicholas Stern inledningstalade, och eldade på ministrarna att visa ledarskap och mod. En ekonomi som bygger på lite koldioxid är framtiden, var hans budskap.

På lördag vid lunch avslutar miljöministrarna sina klimatpolitiska
diskussioner.

Budskapet till resten av världen ska vara att det är
miljöministrarna som ska skynda på förhandlingarna fram till klimatmötet i
Köpenhamn, hoppas miljöminister Andreas Carlgren.

Det
är irriterande
och allvarligt att förhandlingarna går alldeles för långsamt. Vi
vill skynda på processen, sade han vid ett pressmöte på hotell Holiday Clubs
altan med utsikt över Åresjön.

– Vi
vill att ministrarna ska komma ihåg de ljusa nätterna här, när de i december
sitter i nattliga slutförhandlingar i Köpenhamn.

Från Åremötet kommer inte några konkreta siffror eller
handlingplaner. För EU-ländernas del är den exercisen redan avklarad,
visserligen under våndor, men dock.

Gemensamt ska EU minska med 20 procent till 2020, och med 30
procent om det blir ett avtal i Köpenhamn med åtaganden från länder utanför EU.

Men det är inte enbart frid och harmoni i EU-familjen. Det
kommer att bli tuffa diskussioner, spår Carlgren.

Just frågan om hur minskningar med 30 procent ska nås kommer
troligen att blir het.

Ministrarna ska också diskutera hur stora ytterligare
utsläppsminskningar som måste göras, för att undvika allvarliga effekter av det
förändrade klimatet.

– Det finns ett gap mellan vetenskapen och våra politiska
bud. Vi måste gå på djupet med hur vi ska fylla det gapet.

Det blir sannolikt också en het debatt mellan EU-ministrarna
i Åre.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky