Annons

Susanna Baltscheffsky om klimat & miljö

Susanna Baltscheffsky

Susanna Baltscheffsky

Precis den rubriken har ett pressmejl från International Energy Agency, IEA, som är ett slags opartiskt rättesnöre vad gäller statstik och sammanfattningar av energiläget i världen.

Hoppingivande, eller hur?

Och det finns en del glädjande fakta i rapporten ”Cleaner Coal in China”:

– Hälften av Kinas kolkraftverk har nu avsvavlingsutrustning, så att försurande svavel inte sprids med vindarna.

– Ett nytt, gigantiskt (4 000 Megawatt) kolkraftverk i Yuhuan är det mest energieffektiva kolkraftverket i världen.

– En av de få pilotanläggningar för koldioxidavskiljning och infångning finns utanför Peking.

Men sen förstår man att IEA:s rapport egentligen innehåller farhågor om den fortsatta utvecklingen av Kinas kolanvändning. Kinas kolproduktion är nu en större energikälla i världsekonomin än Mellanösterns produktion av råolja.

”Det ligger i allas intresse att det finns möjligheter att ta mesta möjliga miljöhänsyn när det gäller kolanvändningen, även i ekonomiskt osäkra tider”, konstaterar Nobuo Tanaka, IEA:s executive director.

IEA-rapporten uppmana industriländernas regeringar och energiindustri att ingå i projekt med kinesiska partners för att överföra så ren kolteknologi som möjligt.

Det har sagts många gånger förr, och en hel del samarbeten finns, inte minst mellan USA och Kina. Men tydligen är de långt ifrån tillräckliga.

Och kanske är IEA:s rapport ett sätt att erkänna Kinas behov av kolkraft inför den pågående förhandlingsprocessen inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn.

Det är i alla fall en avgörande fråga.

Kolkraften har också varit het i dag på Vattenfalls årsstämma, där miljöaktivister kastade gröna färgbomber mot vd Lars G Josefsson. Fyra personer greps av polisen.

Greenpeace, som också var på årsstämman konstaterar att Vattenfall firar 100 år genom att släppa ut 100 miljoner ton koldioxid per år i och med köpet av holländska energiföretaget Nuon. Det är dubbelt så mycket som de svenska utsläppen totalt.

Så det är inte bara Kina som förlitar sig på kolkraft, både idag och i morgon.

Om bloggen

Susanna Baltscheffsky har bevakat miljö- och klimatfrågor på SvD sedan 1995. I bloggen skriver hon snabba miljönyheter, både från Sverige och internationellt, om politik, vetenskap och debatt. Här hittar du också nyheter som inte syns i det dagliga flödet.

Kontakta Susanna Baltscheffsky
Susanna Baltscheffsky

• Halten växthusgaser i atmosfären ökar snabbare än tidigare.

• Trenden för den globala medeltemperaturen är stigande, även om förra året var ca 0,1 grader lägre än åren innan.

• Uppvärmningen över Arktis beror med all sannolikhet på den globala uppvärmningen.

• Även Antarktis västra delar värms upp på grund av den globala temperaturökningen.

• Havsytan kan komma att höjas mer än vad IPCC angav i sin senaste rapport år 2007. Det kan röra sig om en meter till år 2100, men osäkerheten är stor.

Det är några av de slutsatser som professorerna Erland Källén vid Stockholms universitet och Markku Rummukainen, Rossby center, kommer fram till i sin rapport om aktuell klimatforskning som de lämnar till regeringen i morgon, fredag.

”Ny forskning som bedrivits sedan 2006 på många områden bekräftar tidigare forskningsresultat om den pågående klimatutvecklingen, mänsklig klimatpåverkan och möjliga framtida klimatförändringar.”, skriver de också.

Rapporten är gjord på uppdrag av Kommissionen för hållbar utveckling – statsminister Fredrik Reinfeldts forum för miljöforskning efter att han lät dåvarande Miljövårdsberedningen gå i graven.

En annan slutsats klimatforskarna drar i sin rapport är att de klimatförändringar som är att vänta kan blir större än vad IPCC redovisade. Bland annat finns det flera tecken på att haven inte tar upp så mycket koldioxid från atmosfären som de hittills har gjort.

De skriver också att den drastiska smältningen av Arktis sjöis kan vara det första tecknet på en tröskeleffekt. Men det är inget som går att avgöra idag. De närmaste åren avgör åt vilket håll isen på Nordpolen går.

Susanna Baltscheffsky

Stockholm njuter av vårvädret som har slagit till på allvar idag. För naturmuppar är det stressigt just nu, flyttfåglarna landar i horder, fjärilar kvicknar till liv, flugor och andra insekter börjar surra. Det är mycket att ha koll på.

För oss som inte gillar när grodor och paddor blir manglade av bildäck på väg till sina leksjöar, gäller det att vara beredda när vandringen började. För mig började paddsamlandet när jag kom hem en vårkväll efter att ha varit och gjort reportage om engagerade Djursholmsbor som gick med hinkar och hjälpte grodorna över vägen.

Splatt, splatt, splatt. Jag gjorde mitt bästa men lyckades inte väja för de arméer av beslutsamma grodor och paddor som var på väg till sin parningssjö. Det minsta jag kunde göra var att själv hämta en hink och rädda så många av de återstående som möjligt från att plattas till av bildäcken.

Numera är vi många paddplockare, runt om i landet. Varningsskyltar med grodor på uppmärksammar bilisterna på att nu är det dags igen. En kväll kan det vara byst med paddor för att nästa kväll vara helt tomt.

En oemotståndlig film om paddornas envetna parning hittade jag på Göteborgspostens hemsida.Är de inte värda ett bättre öde än att manglas under däcken?