Annons

Världenbloggen

Karin Henriksson

Karin Henriksson

WASHINGTON Bill Clinton tror att Barack Obama vinner 2012. Denne erfarne politiske bedömare som dök upp på Aspen Ideas-festivalen sa sedan så här om några av republikanerna:

– I’m always reluctant to say the strongest candidates, because I’m afraid I’ll kill ’em, and I don’t have the right to do that. But, y’know, I like the governors: I like Huntsman and Romney. Romney’s a MUCH better candidate than he was last time, because he’s not apologizing for signing the health-care bill. He’s got another creative way of saying we oughta repeal Obamacare, but that’s prob’ly the price of gettin’ the nomination. Huntsman hasn’t said what he’s for yet, but I just kinda like him. He LOOKS authentic – he looks like a real guy. I mean, a real human being. I like his family, I like his kind of iconoclastic way. And he was a pretty good governor. And he wasn’t a right-wing ideologue.

Att Clinton, exguvernören som blev president, gillar exguvernörerna Mitt Romney och Jon Huntsman är kanske ingen slump, men här är vad han sa om Michele Bachmann:

– Bachmann’s been a better candidate than I THOUGHT she’d be, and I don’t agree with her on nearly anything. But she’s got a very compelling personal story, and she gotta lot of juice, and she turns [on] a lot of those anti-government crowd.

Och, om nu ekonomin är Obamas svaga kort kommer här ett råd från mannen som kunde skryta med 20 miljoner nya jobb och överskott i budgeten:

– I think, first of all, he can talk about what he DID do. He took steps which avoided a depression. He saved the automobile industry, by not just bailing them out, but by requiring a serious restructuring. When he took office, we had 2 percent of the global market for the electric batteries that will power the next generation of all-electric cars and hybrid vehicles. And on Jan. 1 of this year, we had 20 percent of the global market.

Det senare var kanske en släng åt personer som anser att Obama besökt för många ”gröna” fabriker.

Karin Henriksson

WASHINGTON Ett namn till läggs till den redan långa listan av hoppfulla republikaner: Thaddeus McCotter.

McCotter, kongressman från Michigan, fyllde i nödvändiga papper på fredagen och kommer  att delta i den traditionella mätningen, ”straw poll”, i Iowa i augusti.

Här lite av vad som sägs om honom i Politicos debatthörna The Arena: ärlig, genuin, smart, filosoferande, lätt att tycka om, går hem hos arbetarklassväljare – men den senaste gången en sittande ledamot i kongressen valdes till president var 1880 (James Garfield).

Den sistnämnda varningen gäller ju även Michele Bachmann och Ron Paul men McCotters problem är nog snarare att det blir svårt att märkas i den stora skaran.