Annons

Världenbloggen

Jesper Sundén

Jesper Sundén

Är kvinnliga orkaner värre än manliga? Får de värsta stormarna namn efter kvinnor – som Katrina? Det är läsarfrågor som flyter in till redaktionen i samband med Isaacs framfart i New Orleans. Och visst vore det lustigt om det fanns ett sådant samband.

Men nej, namnen på de atlantiska stormarna är förutbestämda långt i förväg, innan man vet hur stora eller svåra de blir. Varannat namn är kvinnligt och varannat namn manligt och redan nu vet man vad stormarna ska heta 2017.

Efter Isaac kommer årets stormar att heta Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sandy, Tony, Valerie och William.

Nästa år blir det Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van och Wendy.

Namnlistorna sattes ursprungligen ihop av amerikanska National Hurricane Center. Numera är det Meteorologiska världsorganisationen som namnger och uppdaterar listorna.