Annons

Världenbloggen

Jesper Sundén

Jesper Sundén

I dag röstade FN-organet Unesco igenom att ge Palestina fullvärdigt medlemskap. 107 medlemmar röstade för, 14 emot och 52 röstade inte alls. Bland de som röstade för var Frankrike, Brasilien, Ryssland, Kina, Indien och Sydafrika. Sverige, USA, Kanada och Tyskland röstade emot. Storbritannien avstod från att rösta.

Nu återstår bara för Palestina att underteckna och ratificera Unescos konstitution. Palestina blir organisationens 195:e medlemsstat.

Palestina har ansökt om fullvärdigt medlemskap i FN, men eftersom det drar ut på tiden har palestinierna även sökt separat till Unesco.

USA har hotat att dra in 80 miljoner dollar i bistånd om Unesco sa ja.

Enligt FN-stadgan är Unescos syfte är att verka till fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur.