Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Mitt i melodifestivaltider ställer en av P1:s främsta journalister en fråga om judars skuld i antisemitismen och reporter på Svt kallar israels flagga ”den judiska flaggan”. Allt i en salig blandning i våra public service-kanaler.

Vi håller public service-begreppet högt i Sverige och många vilar i övertygelsen att det går att hålla mediakanaler objektiva med hjälp av statligt ägande och neutrala styrelser. Tanken är att expertis ska kunna avgöra vad som är rätt TV att sända för att tillse allmänintressets både breda och smala behov.

Det finns anledning att ha synpunkter på hur SR och Svt följer public service-uppdraget. Och debatten härom är i sig väsentlig och viktig. För att ta intryck av dem som anses kunna public service, Storbritannien och BBC, rekommenderas en titt på hur de jobbar. BBC Trust är ett självständigt utskott som dels sätter upp målen för verksamheten, dels ser till att sändningarna kontrolleras och följer kraven på opartiskhet.

På förekommen anledning har Timbro Medieinstitut uppmärksammat det brittiska arbetssättet med en kontrollinstans. De verkar har funnit något som fungerar. En intressant modell väl värd att titta närmare på. För dem som gillar sann public service, alltså.

Arkiv