X
Annons
X

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Ho ho? Kaplan? Bostadsministern? Vad pysslar du med om dagarna?

Ett av de viktigaste politiska uppdragen gick alltså till Miljöpartiets Mehmet Kaplan. Bostadssituationen är en ödesfråga och som sådan akut och av högsta vikt att ta på allvar. Politiska reformer är absolut nödvändiga. Storstadsregionerna i allmänhet och Stockholm i synnerhet hämmas av stora problem på bostadsmarknaden, liksom var och en som på grund av bostadsbristen helt enkelt inte kan ta en ny tjänst, studera eller flytta för att söka sig ett bättre liv. Det är illa och det är regelverk och politiska begränsningar som fullständigt har cementerat hela marknaden. Alliansregeringen tillsatte utredningar och förenklade andrahandsuthyrningen så att utbudet ökade rejält. Förändringar var i vardande och äntligen verkade bostadspolitiken ha fått en knuff framåt,några steg närmare den samtida verkligheten.

MEN. Med maktskifte och ny bostadsminister frös förändringarna. Och idag har meddelats att själva bostadsutredningen läggs ner. -Varför?

Om Kaplan är och vill vara bostadsminister borde han vara fullt sysselsatt med att lösa bostadsproblemen, och i högsta grad i behov av underlag och utredningsförslag. Är han bostadsminister?

Arkiv