Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

En snabb sökning på Twitter ger vid handen att många av skoldebattens deltagare idag har reagerat negativt på att hjärnforskaren Martin Ingvar fick uppdraget att utreda tidigare betyg mfl alliansförslag (mer om förslagen här på ledarplats). Det anses tydligen väldigt konstigt att just han får uppdraget och ingen annan. Personligen tycker jag att Ingvar är ett bra val. Han har många gånger gett prov på ett öppet sinnelag och en ödmjuk vilja att pröva frågor och delta i diskussioner, utan att för den sakens skull verka påstridig eller ideologiskt driven och detta är faktiskt viktiga egenskaper hos en utredare. Dagens förvåning över att jobbet inte gick till en ”expert” på betyg ställer mången utredare genom åren i skamvrån för att han, hon eller hen ens tog jobbet. Det är sannerligen inte självklart att man ska ta en utredare som redan har prestige och kontakter investerade just på de områden som ska utredas – tvärtom kan det vara en faktor som krånglar till mer än den gör gott.

Utredningsuppdraget kräver viss förtrogenhet med frågorna, visst. Man bör nog inte vara helt nollställd och rudis i terrängen. Men på många sätt är jobbet nästan journalistiskt. Det kan handla om om att skildra forskningsläget, undersöka förutsättningar, tala med så många inblandade som möjligt etc. Det vill säga: påståendet man måste vara ämnets okrönta expertkung är tämligen överdrivet och nytt för idag.

 

I den debatt jag beskriver i min ledare är även Fridolin lite subtilt kritisk genom att flera gånger återkomma till Ingvars titel med ett lätt menande tonfall. Han säger det aldrig, men de imaginära frågetecknen kring Ingvars namn hänger i luften.

Att just Fridolin lite omärkligt hakar på det här försöket att misskreditera Ingvars lämplighet är särskilt förvånande, givet att hans eget parti för inte alls längesen tillsatte en arbetsgrupp med syfte att minska rasismen och öka integrationen. I den placerades inte särskilt många integrationsexperter, men däremot olika publika personer – artister, författare, programledare, journalister – som MP uppenbarligen fann representativa för en miljöpartistisk hållning på nämnda politikområden.

Jag kan absolut se en poäng att man söker sig lite utanför givna expertisramar när man önskar frimodigt utredande och inspel. Det vore trevligt om den öppna hållningen kunde tillåtas även hos regeringen och Martin Ingvar.

Arkiv