Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Debattartiklar kan mycket väl ha sin främsta poäng i själva undertecknarna. Sex namn med efterföljande titulatur kan säga mer än cirka 5 000 tecken på DN debatt. Som idag exempelvis. Hur naivt vore det inte att tro att en artikel undertecknad LO, Naturskyddsföreningen samt intresseorganisationer för vind- respektive solenergi är opolitisk och bara ett uttryck för en allmän vilja att verka för en bättre miljö?

Naturligtvis kan inte ens Svenska kyrkans ledning vara så naiv. Tvärtom finns där sannolikt en stark begåvningsreserv liksom resurser att avlöna alldeles egna experter inom olika områden. Men, i lika hög utsträckning finns där starka politiska ambitioner. När ett religiöst samfunds ledning hävdar sig veta hur bästa tänkbara miljöpolitiska mål för samtliga EU-länder absolut bör se ut, är det knappast uttryck för mission. Exakt hur kan man via, i detta fall, Bibelns texter komma fram till att utsläppshandel ”innebär att man underskattar klimatfrågans inneboende långsiktighet” och därför kräva nya bud från Sveriges regering?

Var i evangeliet står att finna stöd för att EU:s inhemska industri undermineras ”när vi lägger majoriteten av våra energipengar på att importera fossila bränslen”? (Att det står i LO:s dokument förvånar dock ingen.) Står det i så fall något i Epistelbreven om att fossila bränslen från Tyskland eller Danmark däremot är välsignade?

Det blir en smula kuriöst när ett religiöst samfund, som inte sällan antyder att Katolska kyrkan har en orimlig politisk makt, ideligen slår in på den politiska banan. Om Svenska kyrkan, tillsammans med politiska intresseorganisationer, vill ställa politiska krav på den svenska regeringen bör man i fortsättningen ha överseende med andra samfunds och kyrkors politiska ambitioner.

Den nyligen valda och tillträdande chefen för hela Svenska kyrkan, Antje Jackelén, intervjuades i Ekots lördagsintervju den 4 januari. Hon beskrev sitt uppdrag som att ”leda så att kyrkan är kyrka och inget annat”. Välformulerat och klokt. Längre fram i intervjun utvecklade Jackelén detta att bara vara kyrka som att även vara politisk. Inte minst vad gäller klimatfrågan. Det är en rättvisefråga förklarade hon och sade att ”västvärlden har förbrukat så mycket av kontot”. Utsläppsrätter kom hon aldrig till, men hänvisade till det kommande biskopsbrevet om klimatfrågan. Jackelén hann också varna för att vi inte bara kan sätta vår tro till ny och bättre teknik. Hon hade å andra sidan tillfälle att förkunna sin kyrkas budskap att människan är begåvad med innovationskraft och kreativitet att lösa även de svåraste problem. Inte sällan i form av ny teknik. Men detta är ju en politisk tolkning av religiösa budskap och det blir sällan särskilt bra. Inte ens med egna klimatexperter kan Kyrkan med trovärdighet bli något annat än en kyrka. Och det är mer än bra nog. Satsa på det.

 

Arkiv