Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Vissa ledartexter genererar särskilt många och engagerade läsarkommentarer i form av mail och brev. De är alltid mycket välkomna och med intresse noggrant lästa. Efter ledaren Den likställda skolan har ihjäl mångfalden begåvades ledarredaktionen med vittnesbörd och några av dem återges här. De är talande och behöver knappast några kommentarer från oss.

”Satt faktiskt också en tid i skolnämnd där vi utsattes för en flodvåg av bruna kuvert från minsta dagisavdelning. Den kvalitet vi har kan egentligen knappast mätas annat än genom ett resultat i form av fungerande individer. Vi pressas in bakom skrivborden för att crawla fram i papper.”

”…har som lärare konstaterat sedan länge, att skolinspektörerna bara kollar formalia, som åtgärdsplaner, IUP m.m. De är inte pedagoger och saknar all kompetens för bedöma själva undervisningen. Därför avstår de av lätt förstådda skäl.”

”Vi har skickat in svar på hundratals frågor. Vi har 42 olika planer. Vi har dessutom fått göra en plan för hur vi ska producera planer. Vi har fått göra planer för hur vi ska uppdatera planer. Vi har anställt en person som gör planer och uppdaterar planer.

 

Inspektionen är helt ointresserad av vilken pedagogik vi har. Vi har infört avancerad Classroom management. Skolinspektionen är ointresserad. Har ni plan för detta, frågar de. Har ni utvärderat alla planer? Har ni statstik på hur ni utvärderat planerna?

 

Jag kan lätt fortsätta tills du somnar. Eftersom jag är en hänsynsfull person så slutar jag uppräkningen.

 

 

Kör lite annat i stället. Sedan vi fick våra frågeformulär har vi satt till cirka ett manår för att uppdatera våra planer och formulär och enkäter. Fyra rektorer och jag har haft denna inspektion som första prioritet i tre månader.”

”Kravet på små skolor idag är absurt! Alla våra elever har iPads med alla stöd för dyslexi inlagda. De kan låna böcker till dessa där man kan förstora text, få den uppläst etc. Detta bryr sig Skolinsp inte om eller värderar överhuvud taget. Troligen förstår de inte. Vi har bett dem tala om hur vi ska få till ett bibliotek som duger, men det är inte deras uppgift att berätta det, bara att vi inte duger. Det tar fö tio min med t-bana till flera kommunbibliotek. Dock kvarstår den kritiken och ett hot om vite även för oss. Att upprätta ett bibliotek som är värt namnet, kostar mycket pengar. Det ska ställas mot lärartäthet och andra tjänster, skolmat och lokaler.”

 

Arkiv