Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Under helgen har hårda strider rasat mellan rebeller och regimstyrkor i nyckelstaden Aleppo. Samtidigt kommer oroande rapporter om att al-Qaida-anknutna grupper håller på att öka sin närvaro i landet. Bland andra New York Times rapporterar om hur rebellgrupper med sunnisekteristiska drag syns alltmer inom motståndet mot regimen. Detta inte minst på grund av att konflikten sträckt sig till och hårdnat längs gränsen mot Irak, varifrån många av de al-Qaida-kopplade styrkorna kommer.

Ledarsidan pekade för några veckor sedan på det syriska motståndets oroande och enligt vissa också ökande drag av jihadism, och rapporterna om al-Qaidas ökade närvaro ger skäl att upprepa att omvärlden måste vara mycket restriktiv i att stödja rebellstyrkorna med vapen och annan stridsmateriel. Att Syriens regim är diktatorisk betyder inte per automatik att motståndet mot den är demokratiskt sinnat.

Arkiv