Annons

Ledarbloggen

Johan Ingerö

Johan Ingerö

Det där med stora helger verkar inte vara Håkan Juholts grej. På juldagen, den ena av årets två slöaste nyhetsdagar, fann han sig torpederad av Mona Sahlin som i Sveriges Radio började tala om behovet av öppnare former nästa gång Socialdemokraterna ska välja partiledare.

I dag skriver vi nyårsdagen, den andra av årets två slöaste nyhetsdagar. På just denna dag råkar Ylva Johansson blogga om sitt partis dåliga läge och om partiledarens ansvar för detsamma. De reportrar som var i tjänst högg omedelbart, och Johanssons utspel toppar i skrivande stund de flesta nyhetssajter inklusive svd.se.

Det råder inga som helst tvivel om att det inom det socialdemokratiska partiet finns krafter som aktivt arbetar för att peta Håkan Juholt från tronen. Det har helt enkelt varit för många läckor, för mycket uttalat missnöje och för många slumpvisa händelser (varav Sahlins och Johanssons storhelgsutspel är två) för att det ska kunna röra sig om något annat. Opinionsläget, som ytterligare bekräftas i dagens Poll of polls, bidrar knappast till att att öka det interna förtroendet för partiledaren.

Den kremlologiskt lagde noterar möjligen även att Jan Andersson, tidigare EU-parlamentariker och numera ordförande för Socialdemokraterna i Helsingborg, just idag har återvänt till den socialdemokratiska bloggportalen S-info. Andersson lät för en månad sådan meddela att han inte längre ville medverka på portalen, men är nu alltså tillbaka med beskedet ”dags för (s)kärpning”. Texten innehåller stöd för Sahlins tankar om en valprocess, och samma formuleringar om väljarförtroende som Johansson använder i sin text. Till saken hör att Helsingborg är en av få delar av Skånedistriktet som inte styrs av partiets vänsterflygel, och således relevant i en eventuell ny ledarstrid.

Detta kan givetvis vara en slump, men jag håller det inte för särskilt troligt. Det politiska spelet består till betydande del av ”inside baseball”, alltså detaljer som för yttre betraktare förefaller helt triviala eller (ännu vanligare) inte ens noteras. Men för dem som rör sig mitt i smeten, som de socialdemokratiska topparna, måste det te sig självklart att såväl Johansson som Andersson de facto begär att Juholt avgår. (Andersson har dessutom tidigare krävt detta.)  Notera Ylva Johanssons formulering:

Vill du att Håkan Juholt avgår som partiledare?

– Nej, jag har inga sådana krav.

Detta är alltså inte ett svar på frågan. Den handlar om vad hon vill. Hon svarar på vad hon kräver. Ett klassiskt formuleringstrick.

2012 ser inte ut att skilja sig så värst mycket från 2011, åtminstone inte för Håkan Juholts del.

Arkiv