Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Den svenska Vit makt-rörelsen befinner sig fortsatt i ett splittrat och försvagat tillstånd. Det konstaterar Expo i sin tredje årliga granskning av de svenska naziströrelsernas aktiviteter, Svensk Vit makt – Årsrapport 2010.

Antalet aktiva organisationer har sjunkit kraftigt jämfört med förra året, från 40 till 29, huvudsakligen på grund av att nätverket Fria Nationalister ser ut att säcka ihop. Mängden aktiviteter ligger dock på ungefär samma nivå som tidigare: 1 469 år 2010 jämfört med 1 507 året innan. De riktigt stora manifestationer som hölls för några år sedan har inte kunnat replikeras. Salemmarschen, exempelvis, lockade 2010 omkring 750 deltagare – att jämföra med cirka 2000 när evenemanget stod på topp för snart tio år sedan.

2010 var ett valår, men det tycks om något ha sänkt aktiviteten i Vit makt-miljön. Nazismen är förvisso inte demokratisk, men tendensen förvånar ändå. Kan det vara så att personer i Vit makt-miljön har kanaliserat sitt engagemang i exempelvis Nationaldemokraternas valrörelse? Rapporten ger inget svar på det, såvitt jag kan se. Vit makt-miljön tycks snarast befinna sig i en svacka, oberoende av externa fenomen som val.

Men om den svenska nazismen är så försvagad, varför överhuvudtaget bry sig? Jo, Vit makt-miljön är sällsynt brottsbenägen. Som det heter i rapporten om en av de tre stora nazigrupperingarna, Svenska Motståndsrörelsen, som numera är den naziorganisation som har störst geografisk spridning:

”Under de senaste åren har det varit vanligt att motståndsrörelsens aktivister dömts för brott, bland annat grova vapenbrott, mord och mordförsök.
Under 2010 har flera aktivister dömts för vapenbrott, i de flesta fall ringa brott. Det finns också flera fall av misshandel kopplade till organisationen.”

Nazisterna fortsätter med andra ord att vara ett hot, i synnerhet mot enskilda. Judar, homosexuella och meningsmotståndare, exempelvis, löper allvarliga risker i möten med nazister. Expos bevakning är därför extremt värdefull.

Arkiv