Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

En av kommentarerna till artikeln Klart att folk blir förbannade kom i form av ett brev från en fullmaktsofficer. Han är inte heller glad åt försvarets personalpolitik.

Så här lyder det:

Hej Claes

Trevligt att se att du tar upp
missförhållandena inom försvarets personalpolitik.

Jag tillhör gruppen
fullmaktsofficerare som enligt ÖB.s dekret skall ”frivilligt” ta
tjänstledigt från fullmaktstjänsten. Detta innebär att jag skall
i princip säga upp ett avtal som är dokumenterat på papper och gå
in i ett nytt som omfattar internationell tjänst där, hör och
häpna, avtalet inte är klart. Ingen har presenterat ett avtal på
papper. Vad skriver man på?

ÖB säger att försvarsmakten inte
vill tvinga någon att resa på utlandstjänst om det passar dåligt
av personliga skäl. Vi skall alltså lita på en personalhantering
som på några korta sommarmånader har flyttats 25 år bakåt i
tiden.

ÖB påpekar i en artikel i Officerstidningen att flera inklusive honom har släppt fullmakten
när man tackade ja till befattningar i Försvarsmakten. Detta
uttalande saknar fullständigt relevans. När detta skedde tackade
herr Göransson ja till en befordran och ingick ett chefsavtal.

Detta
avtal omfattades av lagen om offentlig anställning och därav
upphörde fullmaktsanställningen. Herr Göransson fick dock
frivilligt välja att acceptera en befordran innefattande en chefslön
och vissa förmåner. Det han erbjuder dagens fullmaktsofficerare är
ingenting mer än ett sämre avtal som inte ens finns på papper.

Vi kan likna situationen vid att vi har
en förutseende skruvfabrikant som vid sidan av sin svenska
skruvfabrik har en kinesisk mutterfabrik. Fabrikören har dock svårt
att hitta kvalificerad arbetskraft i Kina så han skriver om
arbetsbeskrivningen till att omfatta att man skall jobba i Sverige
eller Kina allt efter fabrikörens behov. För detta behövs inget
nytt (kollektiv)avtal och heller ingen lönejustering.

Man får ju
lite tillägg och en lön när man åker till Kina. Det är
visserligen så att arbetarskyddet är lite sämre där borta, det är
lite oroligt. Förläggningarna är inte så bra, du skall stå till
hands 24h/7d i veckan. Du får åka hem någon gång emellanåt om
det fungerar med transporterna. Och som sagt ”om man tillverkar
skruv så kan man inte säga att man inte vill tillverka muttrar”
.
(En parafras från en politiker insatt i försvarsfrågor).

Vår eminente personaldirektör har ju
vidare i SvD sagt att det blir lite besvärlig personalbrist med alla
som skall sägas upp, ”men vi tar det”. Sedan när har en
personaldirektör blivit lidande av att ”golvet” jobbar häcken
av sig?

Att avkräva personal ett besked om
något som ej klart definierats och förhandlats är inte värdigt
demokratin Sverige. Vi är inte en modernt arbetsrättslig nation
längre, tyvärr har vi ingen författningsdomstol som kan skydda
medborgaren från myndighetsmissbruk och myndighetsövergrepp.

Arkiv