Annons

Ledarbloggen

Patrick Krassen

Patrick Krassen

EUObserver skriver om förra veckans bloggstorm kring det förslag från en estnisk Europaparlamentariker som uppfattades som ett försök att reglera och registrera bloggar. Som vi tidigare skrivit så var många av ryktena om förslaget överdrivna.

Det handlade inte om ett lagförslag, utan om en rapport från ett utskott i Europaparlamentet. Parlamentet kan inte ta initiativ till lagstiftning, och alla förslag kring bloggar som ledamoten Marianne Mikko lade antogs inte i utskottet.

Däremot är ”frivillig klassificering” av bloggar fortfarande ett dåligt förslag, och ingenting som faller inom EU:s kärnverksamhet. Mikkos oro, att ”läsaren måste veta varför det går att lita på den eller den bloggaren i en specifik fråga”, torde vara lika lite grund för reglering – även frivillig – som samma oro inom gammelmedia. Vi behöver inte ett statligt organ som ”kvalitetsmärker” medier. Det är det vi har yttrande- och tryckfrihet och den fria debatten till för.

Arkiv