Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Diskriminering är förkastlig och ska bestraffas. Men det blir betydligt mer komplicerat när begreppet diskriminering vidgats från en avsiktlig handling till att handla om upplevda kränkningar. Men det är just den utvecklingen som präglat rättsutvecklingen och som sedan drivs på av diskrimineringsombudsmän med lagboken i hand.

Det behöver inte ens handla om skitstövlar, ibland handlar om det snarare om situationen än om aktörerna.

Göteborgs stad har i en hovrättsdom fällts för etnisk diskriminering av två muslimska kvinnor och dömts att betala skadestånd. Detta sedan personalen i en kommunal simhall i ett samtal påpekat att kvinnornas klädsel inte stod i överensstämmelse med ordningsreglerna. De blev däremot inte utslängda utan kunde stanna kvar hos sina badande barn.

I domen konstateras att personalen inte hade för avsikt att diskriminera, men omständigheterna tyder på att det finns skäl att anta att kvinnorna hade blivit diskriminerade. Ja, man skriver till och med att ”i princip måste varje person som får påpekande om sin klädsel som olämplig uppleva det som i viss mån obehagligt”. Ja, då så.

Omvänd bevisföring råder, och hovrätten menar att Göteborgs stad inte visat att uppmaningen att byta kläder helt saknade samband med kvinnornas religion. Islam (fast inte i alla tolkningar) kräver heltäckande kläder och huvudduk. Ja, då så.

Resonemanget är logiskt men slutsatsen håller inte. I tingsrätten vann Göteborgs stad. Jag hoppas att hovrättsdomen överklagas. Det behövs förtydliganden om var gränserna går.

Det verkar som om Sverige har förvandlats till ett prinsessan-på-ärten-land. Lättkränkthet råder.

Arkiv