Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Det är naturligtvis djupt orättvisande att koka ner socialdemokratisk ungdomspolitik till en fråga om folköl, nu när de faktiskt tänkt en (1) intressant tanke: om inrättande av lärlingsplatser. Men det är för svårt att motstå. Folkölet är den kulinariska inkarnationen av välfärdsstatens paternalism: ett särskilt effektsvagt öl som ställts till förfogande i byggandet av den nya bättre människan, precis som -hygien, -bildning, -gemenskap och andra institutioner som förärats prefixet folk. Att inte redan Myrdalarna tänkte på det!

Men även goda företeelser kan kapitalisterna vrida ur folkgemenskapens grepp och använda till att förleda ungdomen. Därför föreslår socialdemokraterna att folkölet endast ska få säljas i licensierade butiker. Det är alltså en av de frågor som som anses viktiga nog att lyftas i den ungdomspolitiska motion som presenterades klockan 10.00 i går.

Två timmar senare
svarade ungdomarna med att peka ut vad de själva anser är ett av de viktigaste problemen. Det handlar knappast om olaga folkölsinnehav.
Kollektivavtalen diskriminerar systematiskt ungdomar, säger Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU). Och fackförbunden negligerar sina unga medlemmar till förmån för de äldres och etablerades intressen.

LSU är paraplyorganisation för drygt 90 av landets stora ungdomsföreningar. Här samsas allt från Sveriges hundungdom och Svenska scoutförbundet till de politiska ungdomsförbunden (utom Moderata ungdomsförbundet). Tillsammans räknar föreningarna in 700 000 medlemmar. Så det är inte vem som helst som kommer med kritiken.

LSU har granskat 10 av kollektivavtalen i de branscher som har många unga i arbetskraften. Alla utom ett ger unga, enbart på grund av ålder, sämre löne- eller semestervillkor. Undantaget, SIF, tillämpar nästan enbart individuell lönesättning.

”En nyanställd tjej eller kille på 16 år får i Handels detaljhandelsavtal 28 kronor lägre lön varje arbetad timme jämfört med dess två år äldre nyanställda och oerfarna kollega. I april 2007 var avtalad minimilön i detaljhandeln 15 279 kronor per månad för den över 19 år men bara 11 077 för en 17-åring. Från och med 1 april 2007 har Handels dessutom valt att öka minimilönen med ett belopp som är dubbelt så högt för 18-19 åringar som för 16-17 åringar.”

Man kan säga goda saker om kollektivavtalen. De underlättar lönebildningsprocessen när företagaren slipper förhandla enskilt med varje anställd. De resulterar i fred på arbetsmarknaden. Men i nuvarande utformning institutionaliserar de också åldersdiskriminering. Det är rimligt att erfarenhet premieras. Men när detta formaliseras till en lönetrappa baserad på ålder förlorar individen sin rätt att bedömas för vad hon kan.

LSU pekar ut boven, och det är inte handlaren på hörnet. ”Facken sviker unga”, skriver de. Det är därför allt färre unga är med i facket och partiet.

De har fattat att systemet är riggat till deras nackdel, och att det där folket som folkrörelserna talar om syftar på någon annan.

Arkiv