Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I dag fyller skriftställaren Jan Myrdal 80 år.

Som påminnelse om hans mångåriga gärning återpubliceras här några av de mest träffsäkra citat som kommit från hans penna, såsom de återges hos Wikiquote.

Om Kina under kulturrevolutionen:

”Alla Kinas hundratals miljoner är i rörelse, diskuterar medvetet
landets framtid, fattar själva besluten, övervakar de ledande, formar
under fortlöpande allmän kritik och diskussion sin utveckling.”

Om Albaniens kommunistiske diktator:

”[Enver Hoxha förkroppsligar] nationens upprättelse, social revolution, ekonomiska framsteg och allmän upplysning.”

Om Sovjetunionens diktator:

”Stalin var en anspråkslös människa.”

Om Kambodja under Pol Pot:

”Rättfärdighet råder.”

Om Iran efter den Islamiska revolutionen:

”Till skillnad från Washingtons allierade och lydstater i området är
dess regering folkvald och kvinnorna utgör majoritet av de
universitetsutbildade.”

Om demokratioppositionen i Kina:

”Frågan kan inte ställas om det var moraliskt eller omoraliskt att
spilla blod på Himmelska fridens torg sommaren 1989 utan om det var
nödvändigt eller ej för att förhindra ett Bosnien i milliardomfång och
ett möjligt Stillahavskrig. Var det, som jag nu anser, nödvändigt då
var det rätt och moraliskt. Var det inte nödvändigt, då var det fel och
brottsligt.”

Om Afghanistan under talibanerna:

”Talibanerna upprättade, faktiskt, den för folket bästa regering Afghanistan haft under de senaste decennierna.”

Träffsäkert var ordet. Myrdal har aldrig missat en chans att hamna på fel sida.

Arkiv