Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Den här veckan når de nya D-dropparna ut i apoteken, meddelar Livsmedelsverket. Det har varit känt länge att A-vitaminet skulle bort ur AD-dropparna eftersom forskarna misstänker att A-vitamin i form av tillskott av retinol kan bidra till benskörhet.

Livsmedelsverket påpekar mycket riktigt att små barn riskerar att få för lite D-vitamin, men det är egendomligt att den allmänna rekommendationen om D-droppar bara riktas till barn under 2 år istället för som tidigare fem år. Verkets egna kostundersökningar tyder på att även de äldre barnen oftast får i sig på tok för lite D-vitamin. Bästa källan är solljus och bristen är därför störst mot slutet av det mörka vinterhalvåret. Kostundersökningarna visar också hur intaget faller från dåligt till uselt när barnen börjar skolan. Då får nio av tio i sig för lite och den förklaring till nedgången som framhållits är just att en del 5-åringar fortsatt med AD-droppar men slutar när de börjar i skolan.

Läs även:
22/10 -08: Varför neka 5-åringar D-droppar?

Henrik Ennart

Trots EU:s hårdnackade motstånd kan det bli svårt att ha kvar importförbudet mot klorblekt kyckling. I fredags lämnade USA in en officiell protest där man kräver att Världshandelsorganisationen WTO griper in och löser konflikten.

Att klorblekning uppfattas som oaptiligt och riktar fokus bort från en god djuromsorg tycks de flesta inom EU vara överens om och tanken har bland annat mött kraftigt motstånd i EU-parlamentet. Problemet är att EU inte kunnat presentera bevis för att de fyra aktuella bakteriedödande kemikalierna, däribland klor, också medför någon rent fysisk hälsorisk för konsumenterna.

Så sent som i december avvisade EU:s jordbruksministrar ett förslag från EU-kommissionen om att tillåta importen om den klorblekta kycklingen var noga avsköljd och märkt. I fredags kom USA:s svar som innebär att trycket på EU skärps ytterligare.

Historiskt brukar WTO inte ens acceptera en obligatorisk märkning så länge det inte finns bevisade hälsorisker. Utfallet av en WTO-prövning blir därför med största sannolikhet att EU:s importstopp anses sakna stöd i de avtal som styr internationell handel. Därmed kan det tolkas som ett tekniskt handelshinder och bestraffas med dryga böter eller andra kännbara sanktioner.

Striden gäller ganska stora summor. Innan förbudet trädde i kraft 1997 importerade EU-länderna kyckling från USA till ett värde av nästan en halv miljard kronor per år.

Det främsta
argumentet emot att desinficera kyckling, förutom att det är äckligt, är att det går stick i stäv med EU:s och Sveriges syn på god djuromsorg. Genom att döda bakterierna efteråt, om det så sker med klor eller radioaktiv strålning, riskerar man att rikta fokus bort ifrån åtgärder som förbättrar djurens miljö medan de fortfarande är i livet. Det har också funnits en oro för att bakterier ska kunna utveckla resistens mot de medel som används, vilket dock inte gått att bevisa.

Henrik Ennart

Cochrane-institutet har gått igenom forskningen kring GI-kost och diabetes och kommit fram till att en sådan diet är lika välgörande för blodsockernivån som olika läkemedel. Se artikel i SvD om rapporten som släpptes i natt.

Efter att artikeln gått i tryck fick jag kontakt med en av huvudförfattarna, Diana Thomas vid universitetet i Sydney, som bland annat kommenterade de svenska farhågorna för att det saknas studier som visar på de långsiktiga effekterna efter mer än 12 månaders behandling.

”En diet som innehåller kolhydrater med lågt GI, snarare än kolhydrater med högt GI, är en hälsosam diet så därför ska det inte finnas några negativa effekter på lång sikt”, förklarade hon bland annat. De långsiktiga effekterna styrs då snarare av hur väl den enskilda individen lyckas inlemma principerna om lågt GI i sin vardagliga kost, menade Diana Thomas.

På frågan om hon anser att GI-kost nu bör bli en standard-rekommendation, eller bara ett alternativ, svarade hon med att påminna om att inverkan på blodsockret var signifikant. En av de granskade studierna jämförde dessutom en diet med lågt GI med en traditionell diabetesdiet (carbohydrate exchange diet) och fann fördelar med GI-dieten.
”En diet med lågt GI, som innehåller kolhydrater med lågt GI, bör övervägas som standardrekommendation”, menade Diana Thomas.

Rapporten (”Low glycaemic index, or low glycaemic load, diets for diabetes mellitus”) kan laddas ned via en länk till Cochrane library på SBU:s hemsida: www.sbu.se

För den som trots allt tror ännu mer på färsk, naturlig och traditionellt tillagad mat än på matematiskt uträknad och konstruerad dito, finns även en liten kommentar jag skrev i dagens SvD.

Henrik Ennart

Händer det att du slarvar med att tvätta händerna innan du lagar mat. Jag får väl erkänna att det hänt mig ibland. Inte så att jag helt nonchalerat handfatet, men ibland har tvagningen gått rätt fort.

Men icke längre. Titta på den här bilden som jag hittade i New England journal of medicine..

Efter att ha undersökt en sjuk 24-åring var sköterskans hand full med bakterier som sprider sjukhussjukan, MRSA. När handen tvättats med alkogel fanns inga spår kvar.

Nyligen rapporterades att det under första halvåret 2008 inträffat 580 nya fall i Sverige av methicillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA. Det är en ökning med 5 procent sedan året före. Bakterien kan orsaka hjärnhinneinflammation, svårbehandlade hudinfektioner och ge livshotande infektion i blod och hjärtklaffar.

Henrik Ennart

En av dagens toppnyheter tycks vara att den som dricker minst tre koppar kaffe om dagen minskar risken för att drabbas
av demens senare i livet. Visst, kaffe är gott, men själv skulle jag
vara försiktig med att bälga i mig mina koppar i tron att det var ett
hälsoelixir.

Till att börja med måste det påpekas att den studie
som forskare från Kuopio och Karolinska nu presenterat bygger på data
som började samlas in på 1970-talet. Men på den tiden drack
finländarna kokkaffe, vilket tre av fyra idag valt bort till förmån för
bryggkaffe.

Tidigare rapporter har visat att de
finländska kaffedrickarna under samma period drabbades av mer
autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit). Slutsatsen då var att man
genom att filtrera kaffet kanske kunde undgå en del av den skadliga
effekten! En hel del av de bioaktiva ämnen som finns i kaffebönan
försvinner nämligen vid filtrering.

Ska man vara petnoga är
dessutom antalet konstaterade fall av demens under de 15 år den nu
aktuella studien pågick inte överväldigande, totalt 61 stycken. Med så
få insjuknanden kan man inte utesluta att slumpen påverkat resultatet.
Men sådana brister kan man hitta i de flesta studier.

Historien om kaffe
och då inte minst koffein är ett av de trätoämnen som den medicinska
vetenskapen är så full av. För varje studie som talar om att kaffe är
nyttigt kommer lika många som pekar på riskerna. Visst, det finns
forskning som antyder att koffein skyddar mot bröstcancer och cancer i
levern och i ändtarmen, och kanske även ger visst skydd mot typ-2
diabetes genom att minska upptaget av glukos.

Samtidigt pekar
andra studier på en ökad risk för bland annat leukemi och magcancer och
även på en större risk för stroke hos äldre män.

Dessutom är faktiskt kaffein en beroendeframkallande drog som påverkar hjärnans belöningssystem på ett sätt som liknar kokain.

Så vad är slutsatsen?
Tja, om det finns risker så är de antagligen inte större än att vi som
gillar kaffe kan leva med dom utan att oroas allt för mycket. Och om
kaffe skulle minska risken för demens så kan det inte vara en särskilt
stark effekt, med tanke på hur mycket kaffe som pimplas i vårt land och
hur många som utvecklar demens.

Det bästa skälet att dricka kaffe är att man tycker att det är gott.