Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Märkligt, inte sant, att fitness-industrin går som tåget utan att vi blir smalare eller mindre stillasittande. Den paradoxala utvecklingen gäller inte bara mig, och kanske dig, utan syns överallt i hela västvärlden, men lyckligtvis tror sig forskare vid universitetet i Leicester nu ha kunnat knäcka den kluriga nöten. Slutsatsen är att gymen drar fördel av den hälsotrend som i sin tur vilar på forskningsrapporter och myndigheternas hälsokampanjer, men att fitnessindustrin i själva verket är illa rustad att lösa problemet för det stora flertalet av oss.

Jennifer Smith Maquire
, som gjort studien, pekar på flera orsaker. För det första, menar hon, är övervikt och fetma socialt skiktade problem med tyngdpunkt bland lågutbildade och låginkomsttagare. Det är grupper som sällan ses på gymen och därför cementerar fitnessbranschen i själva verket bara en gammal social skillnad, menar Maguire. Hennes studie är gjord i USA men var och en som funderat på att teckna ett årskort på SATS inser förstås att detta inte är något som primärt är tänkt för familjeförsörjare i låginkomstskiktet. Och den som inte har råd med personlig tränare och de bästa maskinerna får självklart nöja sig med sämre träning.

Men inte nog med det. Maguire menar att hälsoklubbar, fitness-center, personliga tränare och flashiga magasin förvandlat träning till något som var och en ska klara av på sin fritid. Träningen ska pressas in bland allt annat. Olyckligt, tycker Maguire, eftersom övervikt och stillasittande är kollektiva problem som hänger ihop med processad mat, arbetsorganisation och stadsplanering.

Dessutom är det viktigare att se hälsosam och vältränad ut, än att verkligen vara det, fortsätter de. Mycket av den träning som uppmuntras tillför faktiskt inte så mycket för den långsiktiga hälsan och är definitivt ingenting som det stora flertalet mäktar med att uthålligt utsätta sig för under en lång följd av år.

Kollektiva lösningar för bättre folkhälsa tycks faktiskt ligga i tiden i den globala kampen mot fetma och välfärdssjukdomar. Igår berättade SvD att Vägverket, Banverket och Nutek vill satsa en halv miljard om året i 20 år på att främja cykling. Det var visserligen främst ett miljömål men går också helt i linje med tankarna som diskuteras inför den folkhälsoproposition som regeringen planerar att lämna efter nyår. Så bli inte förvånad om din vardag plösligt blir lite mer ansträngande framöver.