Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

De federala myndigheterna i USA har sparkat konsultföretaget Sciences International som haft i uppdrag att utvärdera riskerna med den omtvistade kemikalien bisfenol A. Ämnet är mycket vanligt i plast och finns bland annat i nappflaskor. Åsikterna om ämnet går isär, ett stort antal oberoende studier har visat på risker för cancer och reproduktionsstörningar, medan andra som finansierats av industrin inte funnit några hälsoproblem.

För drygt en månad sedan avslöjade Los Angeles Times att Sciences International hade mycket nära band med kemikaliejättar som BASF, Dow Chemical och 3M. Efter protester från bland annat flera senatorer inleddes en granskning och under tiden suspenderades bolaget. Men nu rapporterar Washington Post att myndigheterna kommit fram till att omständigheterna är så komprometterande att samarbetet helt måste avbrytas.

Vid Center for Evaluation of Risks to Human Reproduction, som haft det känsliga uppdraget att för statens och National institute of healths räkning utvärdera hälsorisker med olika kemikalier har det endast funnits 1,5 federala tjänster. I praktiken har arbetet istället lagts ut på entreprenad till Sciences International som de senaste fem åren ansvarat för utvärderingen av ett 20-tal kemikalier. Uppdraget har gällt allt från att ta fram forskningsunderlag och förslag till beslut, till att föreslå ledamöter i beslutande kommitteer.

Även i Europa pågår en debatt kring bisfenol A sedan EU:s livsmedelsmyndighet Efsa nyligen beslutade att öka den tillåtna halten av ämnet. Beslutet innebar att Efsa underkände 149 studier som visat på bland annat ökad risk för cancer hos försöksdjur även vid mycket låga doser. I USA har nu översynen av bisfenol A skjutits upp på obestämd tid.

Läs mer:

23/2: Omtvistat ämne tillåts i barnmatsburkar

23/3: Omstritt ämne i nappflaskor

25/3: Ämne som ger cancer vanligt i konservburkar