Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Nyheterna kring plastkemikalien bisfenol A duggar tätt. Idag presenterade en rådgivande vetenskaplig kommitté till det amerikanska livsmedelsverket Food and drug administration, FDA, en svidande kritik mot den egna myndighetens riskbedömning av kemikalien som bland annat finns i nappflaskor av polykarbonat.

Yttrandet går stick i stäv med EU:s livsmedelsmyndighet Efsa som i veckan gjorde klart att man inte såg några skäl att ändra synen på bisfenol A efter den senaste tidens oroande forskningsrön. Den uppfattningen har hittills delats av FDA, men nu dömer myndighetens egna vetenskapliga experter ut FDA:s hantering av frågan och klassar säkerhetsmarginalen som ”inadekvat”.

Experterna har på FDA:s egen begäran gått igenom forskningen på området. Nu pekar de på en lång rad brister:

• Vid riskvärderingen har FDA inte tagit hänsyn till och undersökt möjligheten att bisfenol A kan ackumuleras i kroppen. Man har inte heller tagit hänsyn till att risken kan variera mellan olika barn.

• Bedömningen av hur stor exponering som barn utsätts för har stora begränsningar och baseras på provtagningar av ett för litet urval av flaskor med bröstmjölksersättning. Dessutom har man räknat med medelvärdet och inte tagit hänsyn till spridningen och att halterna kan variera.

• FDA förklarar inte heller kriterierna för hur data valts ut till riskbedömningen. Expertgruppen motsätter sig särskilt att en lång rad studier som visat på risker inte tagits med i bedömningen med påstådd hänvisning till att de inte uppfyller ett särskilt protokoll (GLP) för hur studier ska genomföras. Expertgruppen föreslår istället att alla studier som uppfyller det statliga forskningsorganet CERHR:s kriterier vägs in i riskvärderingen. Det innebär visserligen att man accepterar studier med olika typer av brister men detta balanseras, enligt expertgruppen, av det mycket stora antal studier det handlar om vars resultat tyder på att låga doser av bisfenol A kan ge hormonella utvecklingsskador.

• FDA för dessutom inget adekvat resonemang kring osäkerheten i sin bedömning, menar experterna.

Sammanfattningsvis menar den rådgivande expertgruppen att FDA:s säkerhetsmarginal för bisfenol A är ”inadekvat” och att den nivå som anses säker behöver ”sänkas väsentligt”.