Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Det är för tidigt att avskriva riskerna med akrylamid i maten. En dödlighet i nivå med vad trafiken orsakar skulle inte ha gett något utslag i de nya studier som påstås tona ned akrylamidens effekt på hälsan.

Det var 2002 som Livsmedelsverket levererade nyheten att det
cancerframkallande ämnet akrylamid bildas när potatis och annan
kolhydratrik mat upphettas till mer än 100 grader. I ett slag
förvandlades chips, knäckebröd, kakor och frukostflingor till
potentiella cancerhot.

Följande år blåste många faran över när den första stora
epidemiologiska studien inte fann någon koppling till fyra stora
cancersjukdomar. Men 2007 rapporterade så EU:s stora akrylamidprojekt Heatox att den
ursprungliga riskbedömningen var korrekt. De döda råttorna i
laboratorierna hade relevans även för människor. Samma år kopplade en stor holländsk studie akrylamid till ökad risk för cancer i livmoder och äggstockar

När forskare vid Karolinska institutet nu in en serie artiklar
rapporterar att de inte ser någon ökad risk för en rad cancerformer hos
en lika stor grupp svenska kvinnor och män så bör resultaten tolkas med
försiktighet. Det annorlunda statistiska utfallet i Holland kan bero på
att vissa traditionella kakor där ger större spännvidd mellan höga och
låga intagKI-studierna tyder
helt klart på att akrylamid inte ger en kraftigt
ökad cancerrisk för hela eller stora delar av den grupp äldre svenskar
med traditionella matvanor som undersökts. (Här är en annan studie i serien). Men misstankarna har hela
tiden handlat om en liten riskökning på omkring 1 procent eller drygt
300–400 nya cancerfall per år. En sådan ökning skulle inte ens ge en
krusning i KI-forskarnas diagram trots att vi ändå talar om en
hälsorisk i klass med biltrafiken.

Akrylamidlarmet från 2002 uppfattas av många som ett skolexempel på
överdrivna larm. I själva verket är det ett paradexempel på
svårigheterna att bedriva en känslig och fininställd folkhälsopolitik
utifrån epidemiologiska studier.