Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Hund- och kattmat som innehåller ämnet melamin kan ha sålts i Sverige, ”men är då sannolikt redan konsumerat.” Det uppger Kjell Wejdemar på Jordbruksverket till matbloggen. Sverige har infört skärpt importkontroll och i samband med detta stoppades ett parti förorenad djurmat som var på väg till Sverige.

I USA och Kanada har mer än 60 miljoner förpackningar med hund- och kattmat återkallats de senaste månaderna och mer än 14 000 människor har anmält att deras sällskapsdjur dött av de symtom som kännetecknar melamin-förgiftning, framför allt njursvikt. Kopplingen till melamin är dock bara officiellt bekräftad i ett fåtal fall (16 för någon vecka sedan) men även den siffran väntas stiga. I Europa har det hela hittills mest setts som en amerikansk angelägenhet, men nu visar matbloggens efterforskningar:

att tillverkarnas återkallande av hund- och kattmat även riktas till den europeiska marknaden.

att EU-kommissionen redan den 20 mars (V.12) gick ut och varnade ansvariga myndigheter i alla EU-länder. Varningen upprepades den 26 april (V.17)med tillägget att man nu visste att det ämne som orsakat skadan var melamin.

att Sverige
och övriga EU-länder därefter i tysthet skärpt importkontrollen. I samband med det stoppades ett parti som skulle säljas till svenska konsumenter. En länk till ett uppdaterat Excel-dokument med samtliga återkallade produkter finns på amerikanska FDA:s hemsida.

I USA har man dessutom oroat sig för att människor skulle kunna komma till skada sedan det avslöjats att uppfödare av svin och kyckling använt hund- och kattfoder med melamin. Det kan vara lönsamt eftersom kontrollen av foder som går in i den mänskliga matkedjan är större än när det gället sällskapsdjurens mat. Efter en snabbgenomgång förklarade dock Food and drug administration att riskerna för människor tycks vara små.

Melamin utvinns ur kol och ingår bland annat i hårdplast som används av möbelindustrin, men kan också vara vattenavstötande ämne i exempelvis sedlar. De märkliga turerna kring hur detta ämne kan dyka upp i hund- och kattmat beskriver New York Times som besökt de kinesiska kolgruvedistrikten. Det visar sig att restprodukter av melamin handlas upp av grossister, mals ner till ett pulver och blandas i fodret. Vid provtagning ger melaminet intryck av att vara protein, trots att det helt saknar proteinets övriga egenskaper. Det blir alltså en billigare råvara och köparen tror att han får högvärdigt protein.

Det är en tankeväckande artikel. Så här säger Ji Denghui som är VD för Fujian Sanming Dinghui
Chemical Company, som säljer melamin, till New York Times: “Many companies buy melamine scrap to make animal feed, such as fish
feed.” “I don’t know if there’s a
regulation on it. Probably not. No law or regulation says ‘don’t do
it,’ so everyone’s doing it. The laws in China are like that, aren’t
they? If there’s no accident, there won’t be any regulation.”