Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Ryggmärgsbråck och andra neuralrörsdefekter förebyggs effektivare om mjölet berikas med både folsyra och vitamin B12, visar en kanadensisk studie. De kvinnor som hade lägst halt av vitamin B12 i blodet löpte nästan tre gånger så stor risk som de med högst halt, att få barn med fosterskadan.

Oron för att tillsatt folsyra ska dölja symtom på B12-brist är ett av de stora skälen till att Sverige och en del andra europeiska länder tvekar att införa allmän folsyraberikning av spannmålsprodukter. Risken för att folsyra ska maskera B12-brist anses uppstå vid dagliga
doser på mer än 1000 mikrogram och är mycket sällan rapporterat. I USA och Kanada har mjölet berikats med folsyra sedan 1998 och de olika preliminära utvärderingar som gjorts visar att fosterskadorna minskat med mellan 15 och 50 procent. Den nya studien antyder alltså att man kanske kan slå två flugor i en smäll genom att även tillsätta B12.

Den dos av folsyra som fertila kvinnor behöver få i sig varje dag är 400 mikrogram. Enligt tidningen Forskning & Framsteg visar koststudier på Livsmedelsverket att svenska kvinnors medelintag av folsyra är 195 mikrogram per dag, alltså knappt hälften av vad som behövs.

Ett 20-tal barn
föds varje år med neuralrörsdefekter och skadan ligger dessutom bakom ett 80-tal aborter.

Läs även:
3 maj: ”Dålig information om folsyra”
8 mars: Folsyra ett etiskt dilemma