Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Den 25 åriga forskarstriden kring sötningsmedlet aspartam fortsätter och åter är det Morando Soffritti, forskningsledare vid italienska Ramazzini-institutet som står i centrum. I samband med att han idag, tisdag, får ta emot ett hederspris för sitt arbete på ansedda Mount Sinai School of Medicine i New York presenterar Soffritti nya resultat som han anser ger säkra belägg för att aspartam orsakar cancer hos försöksråttor.

Vid denna andra Ramazzini-studie på aspartam fick 400 försöksdjur låga doser av sötningsmedlet vilket enligt institutet resulterade i att en ännu högre andel av honråttorna utvecklade leukemi än i den första studien som publicerades i november 2005. Dessutom hävdar forskarna bland annat att de för första gången observerat en signifikant ökad risk för bröstcancer.

Som av en händelse, i en debatt som lika mycket tycks föras av PR-strateger som av experter, lämnade den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA i fredags sitt slutgiltiga men kortfattade yttrande över Ramazzini-institutets första aspartam-studie, för övrigt den i särklass största studie som någonsin gjorts på aspartam. Precis som EU:s livsmedelsmyndighet EFSA tidigare gjort, dömer FDA ut resultaten med hänvisning till en lång rad brister som man anser sig se i metoden och underlaget.

Precis som EFSA hänvisar FDA också till ”en stor epidemiologisk studie” som sägs visa att aspartam inte orsakar cancer hos människor. Vad som inte sägs är att även denna studie, som lägligt redovisades innan den var riktigt klar några veckor före EFSA:s avgörande förra året, också kritiserats för allvarliga metodproblem. Studien är egentligen en analys av ett material som samladesin via en bred enkät till en halv miljon amerikaner åren 1995-96. Enkäten var dock inte avsedd för att undersöka just aspartam och de tillfrågade fick inte fick svara på om de drack läsk som innehöll sötningsmedlet. De tillfrågade följdes sedan i fem år vilket är en kort tid för utveckling av cancersjukdomar, särskilt med tanke på de undersökta personernas låga medelålder. Ändå utvecklade 2203 personer cancer, föga förvånande utan något signifikant samband med aspartam.

Vad händer
nu då? Ja, förutom att det fortfarande är fritt fram för aspartam i EU så kan nästa avsnitt i följetongen bli att Indonesien efter en pågående översyn sällar sig till den växande grupp länder som förbjudit sötningsmedlet.

Läs mer:
SvD 6/5 2006: EU dömer ut larm om att aspartam ger cancer

SvD 11/5 2006: Perspektiv: Konsumentens bästa glöms bort