Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Är det en myt att mättat fett och kolesterol orsakar kranskärlssjukdomar? Frågan har dykt upp i medierna gång efter gång sedan den amerikanske vetenskapsjournalisten Gary Taubes år 2002 skrev en artikel i New York Times med rubriken ”What if it´s all been a big fat lie?

Nu bekräftar den inflytelserike forskningschefen vid brittiska Food standard agency, FSA, Andrew Wadge, i sin blogg att det saknas en säkert utforskad länk mellan mättat fett och ökad dödlighet i kranskärlssjukdomar. Vad jag vet är det första gången en myndighetsperson på den höga nivån gör ett liknande offentligt konstaterande.

Andrew Wadge anser visserligen att det finns fog för att göra en koppling mellan mättat fett och höjt LDL-kolesterol och för misstanken att detta är hälsofarligt. Vad som däremot saknas, menar han, är en bekräftelse i stora interventionsstudier av den direkta länken mellan mättat fett och ökad hjärtdöd. Det behövs alltså stora studier där man ger människor mättat fett och sedan ser hur det går.

Efter snart 50 års kampanjande om de påstådda farorna med animaliskt fett är det naturligtvis helt nödvändigt att till slut få ett elementärt grepp om vad som är orsak och verkan när det gäller en av vår tids främsta farsoter: hjärtsjukdomarna. FSA ger för sin del finansiellt stöd till en tämligen bred och förutsättningslös studie som ska kartlägga olika fettsyrors, kolhydraters och andra riskfaktorers koppling till kranskärlssjukdomar. Studien väntas bli klar 2008.

En av de viktigaste punkterna i kritiken mot dagens kostråd, och behandling med kolesterolsänkande statiner, är att flera av de bärande studierna faktiskt visat på en ökad total dödlighet, när även andra dödorsaker än hjärtsjukdom räknas in, i de grupper som sänkt sitt kolesterolvärde. En teori är att detta skulle kunna bero på att kolesterolet endast är en markör, eller rent av ingår i kroppens försvar, mot en pågående inflammation. I rätt många stora studier har dessutom det mättade fettets bidrag till ökad hjärtdöd visat sig vara ytterst marginellt om ens mätbart.

Som vanlig fettkonsument är det naturligtvis helt otillfredsställande att den här sortens oklarheter får kvarstå. Det är inte heller rimligt att svenska myndigheter överlåter åt Storbritannien att reda ut begreppen.