Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger väntas bli först i världen att lagstifta om obligatorisk märkning av klonad mat. Senast den 15 oktober ska han ta ställning till en lag som ger Kaliforniens konsumenter möjlighet att själva välja om de vill äta produkter som innehåller kött och mjölk från klonade djur.

Initiativet till lagförslaget SB63 togs av San Fransisco-senatorn Carole Migden och innebär krav på märkning av varor från både klonade djur och deras avkomma. Förslaget är kontroversiellt eftersom de reglerande myndigheterna i både USA och EU traditionellt ställer sig mycket kallsinniga till varningsmärkning av produkter som myndigheterna bedömt vara dugliga som föda.

Livsmedelsmyndigheten FDA förklarade i vintras att man inom kort kommer att häva det frivilliga moratorium som införts på handel med klonad mat eftersom man inte såg några risker för konsumenterna. Bedömningen har vållat stor debatt i USA sedan Center for food safety i en egen rapport konstaterat att tekniken är långt ifrån färdigutvecklad, att det saknas studier kring hälsoeffekter på människor och att kloningstekniken fortfarande leder till stora lidanden för djuren. Den typen av etiska frågeställningar behandlas dock inte av livsmedelsmyndigheternas expertkommittéer som har snävare och mer tekniska bedömningsgrunder.

En enkätundersökning av den stora konsumentorganisationen Consumers union visade att 69 procent var oroade över klonad mat och att 89 procent av kunderna vill ha en märkning när sådana varor börjar säljas.

Läs mer:
SvD 13/5 2007: Den klonade maten ligger snart på tallriken