Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Kanada förbjuder som första land plastkemikalien bisfenol A (BPA) i nappflaskor och vissa andra matförpackningar. Samtidigt rapporteras nya rön om riskerna med BPA. Den här gången att kemikalien kan gynna utvecklingen av cancer som redan uppstått.

Det formella kanadensiska beslutet, som kom sex månader efter att regeringen, aviserat skärpta regler, innebär att Kanada omedelbart inför regler som förbjuder import, försäljning och reklam för nappflaskor i polykarbonatplast av sådan typ som innehåller kemikalien BPA.

”Det finns bevis för att exponering av låga doser BPA, särskilt i känsliga skeden i livet, kan leda till permanenta störningar av hormonella system, utveckling och reproduktiv förmåga”, skriver regeringen i ett uttalande.

Inför beslutet gjorde landets hälsomyndigheter en kartläggning som visade att barn upp till 18 månader framför allt exponerades för BPA via nappflaskor. Kemikalien lösgörs särskilt lätt om innehållet värms upp eller om flaskan blir repig. Enligt myndigheterna införs förbudet för säkerhets skull eftersom de halter barn kan få i sig ligger under de där man vet säkert att skador uppstår.

Olika konsumentgrupper kritiserade beslutet som de ansåg inte var tillräckligt långtgående. På senare tid har ett flertal forskningsrapporter antytt att bisfenol verkar på sätt som man tidigare inte känt till, och att risker kan finnas även för vuxna. En brittisk studie kopplade nyligen BPA till ökad risk för diabetes och hjärtsjukdom medan en Nordamerikansk studie visade på hjärnskador och skadad inlärningsförmåga hos människan närstående apor.

Myndigheterna har hittills lämnat motstridiga besked om riskerna. Livsmedelsmyndigheterna i EU och USA har sagt att dagens användning av BPA är säker. Flera internationella forskarkonferenser, liksom en rapport från amerikanska national toxicology program, har tvärtom rapporterat att det finns en betydande osäkerhet och att riskerna inte kan avskrivas.

Ytterligare ett orosmoln
bidrar forskare vid universitetet i Cincinatti med. I en ny studie visar de att BPA motverkar effekten av viktiga cancermediciner (kemoterapi) genom att skapa en grupp proteiner som skyddar cancercellerna. BPA orsakade alltså inte uppkomsten av cancer, men bidrog till att sjukdomen blev svårare att behandla.

Läs mer:

17/9 2008: Konsumentkrav i USA: Bort med BPA ur maten!
16/9 2008: Ny larmrapport om plast i mat
11/9 2008: Vanlig plast kan leda till sjukdom
25/4 2008: Hur säkra är nappflaskorna?
23/3 2007: Omstritt ämne i nappflaskor
23/2 2007: Omtvistat ämne tillåts i barnmatsburkar