Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Hur farligt är egentligen amalgamet i tänderna? När frågan senast prövades inom EU för ett tiotal år sedan blev slutsatsen att det saknades belägg för att det skulle vara farligt så länge hanteringen skedde på ett professionellt sätt.

Men nu har EU-kommissionen begärt att två expertkommittéer åter går igenom forskningen. Det man vill veta är om nya rön ändrat bilden så att amalgam kan kopplas till allergier, neurologiska störningar och andra hälsoproblem. Dessutom efterlyser kommissionen en allmän bedömning av om amalgam kan anses vara säkert för patienter och de som hanterar ämnet i yrket, liksom om det finns några särskilt stora risker för speciella grupper som barn och gravida.

Men kommissionen
påpekar också att det finns tämligen lite forskning kring hälsoeffekter av de alternativa material som tagits i bruk. Därför efterfrågar man även en utvärdering av komposit-material, keramiska mineral och porslin.

Samtidigt får en annan expertgrupp i uppdrag att se över hur
kvicksilverutsläpp från amalgam påverkar miljö och människor. Om det
behövs mer kunskap för att ta ställning i frågan uppmanas kommittén
att presentera en lista på exakt vilken forskning som krävs.

I Sverige har användningen av amalgam minskat kraftigt sedan 1999 då tandvårdsförsäkringen slutade att betala för amalgam. Då såldes 975 kilo kvicksilver för amalgam. Idag är siffran nere i drygt 100 kilo. Ungefär hälften av amalgamet utgörs av kvicksilver. Idag dag utförs omkring 2 procent av alla tandfyllningar i Sverige med amalgam.

Sverige vill
att försiktighetsprincipen ska gälla, och har drivit på för ett
förbud mot nyanvändning av amalgam.