Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Nu tvingas EU-kommissionen svara på frågor i EU-parlamentet om uppgifterna i dagens SvD om att livsmedelsindustrin via sin organisation International life sciences institutes leder arbetet med att förbereda EU:s nya kostråd.

Det är EU-parlamentarikern Åsa Westlund (s) som lämnat in en fråga till EU-kommissionen som måste besvaras inför EU-parlamentet eller i skriftlig form.

Så här skriver Åsa Westlund:

”Enligt uppgift har nätverket Eurreca, främst bestående av företrädare för livsmedelsindustrin fått i uppdrag att arbeta fram nya kostråd inom EU. Eurreca har bildats och koordineras av branschorganisationen ILSI, en organisation som kritiserats hårt av WHO och bland annat förlorat sin status i WHO.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande två frågor till kommissionen.

Ser kommissionen några risker med att en organisation med så stark koppling till industrin får ett så stort inflytande över utformningen av kostråden?

På vilket sätt garanterar kommissionen att utformningen av kostråden görs med en bredare ansats där rön och synpunkter från nationella myndigheter, oberoende forskare och konsument- och miljöorganisationer kommer med?”

Vi återkommer med kommissionens svar.

Läs även artiklarna i SvD:
080520: EU låter lobbyister förbereda kostråd
080520: Perspektiv: Har kopplats till tobaksindustrin
080313: Kostexperter har band till industrin