Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Livsmedelsverket gör ett ganska intressant ställningstagande i sin rapport om svenskarnas matvanor. Verket skriver:

”De hälsoproblem som är förknippade med maten är i hög grad kopplade till ohälsosamma matvanor, snarare än till ”gifter” i maten.”

Visst, många
hälsoproblem är nära kopplade till övervikt och fetma, och många av oss blir säkert feta av att äta för mycket och för dåligt varierad mat. Men påståendet är ändå inte helt okontroversiellt.

För det första
är det inte självklart vad som kan räknas till ”gifter” i maten. Danska forskare beskriver till exempel transfett som ett gift, vilket man inte gör på Livsmedelsverket.

Gift är dessutom
ett lite negativt och obehagligt ord som propsar på handling. Man kan ju inte bara konstatera att det finns gift i maten och låta det bero. I hela världen föredrar livsmedelsmyndigheter att ge positiva råd om vad man bör äta mer av, framför att tala om vilken mat som är dålig. Det är till och med så att de positiva ät-mer-budskapen är produktspecifika (fisk, fullkornsbröd och grönsaker) medan ät-mindre-budskapen nästan alltid avhandlas på kemikalienivå (mättat fett, sockerarter och snabba kolhydrater).

Världens livsmedelindustri älskar att upprepa att det inte finns
några dåliga livsmedel så länge de ingår i en balanserad diet. Det vill
säga, ”vår produkt är inte skadlig om allt annat du äter är hälsosamt.”
Men all mat kan ju inte vara livets lite ohälsosamma guldkant. Det här är ett resonemang som lägger över hela ansvaret på konsumenten.
Istället för att myndigheterna lägger vikt vid att att leta upp,
försvåra eller stoppa försäljningen av skadliga livsmedel blir det helt
och hållet kundens ansvar att själv orientera sig och ändra sina
matvanor.

En annan invändning är att Livsmedelsverket märkligt enkelt tonar ned risker med gifter i maten trots att frågan är rejält omdebatterad i andra länder. Det finnas hela forskningsgrenar som ser kopplingar mellan ökad kemikalieanvändning och fetma, försämrad fertilitet och olika sjukdomar.

Tidigare i veckan avrådde brittiska experter från mat med en rad tillsatser, bland annat azo-färgämnen, sedan oroande uppgifter börjat läcka ut från en statligt sponsrad studie som undersökt kopplingen till hyperaktivitet och adhd bland skolbarn. Resultaten är ännu inte publicerade men de ämnen som studerats är tartrazin (E102), nykockin röd (E124), para-orange (E110), azorubin röd (E122), kinolingult (E104), allura röd AC (E129) samt konserveringsmedlet natriumbenzoat (E211). Sverige har tidigare engagerat sig för att förbjuda azofärgämnen i EU. Ämnena godkändes i Sverige först i samband med EU-inträdet.

Listan över potentiellt skadliga men dåligt undersökta ämnen och tillsatser som på senare år hamnat i den moderna högprocessade maten kan dessvärre göras lång. Så man får väl hålla tummarna för att Livsmedelsverkets ensidiga utpekande av matvanornas hälsobetydelse inte speglar verkets ambitioner när det gäller att utreda riskerna med kemikalier i maten.