Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Vår bensin mot tredje världens mat.

I dagarna möttes för första gången världsledande experter på både bioenergi och livsmedelsförsörjning för att diskutera farhågorna om att satsningen på biobränslen ska hamna i konflikt med livsmedelsförsörjningen. Mötet skedde i Rom i regi av FN:s jordbruksorganisation FAO.

Ett av de mer uppmärksammade exemplen hittills på den hotande konflikten var tortillaupploppen i Mexiko som utlöstes av stigande matpriser som en följd av den växande tillverkningen av majsbaserad etanol i Nordamerika.

Satsningen på biobränslen innebär både hot och möjligheter för världens jordbrukare, konstaterades det på FAO-mötet. ”Med en tryggad tillgång till mat i åtanke, förefaller det endast rimligt att satsa på bioenergi om vi vet var de utsatta befolkningsgrupperna finns och vad som skulle förbättra deras uppehälle. Miljömässigt måste vi se till att såväl storskaliga som småskaliga producenter tar hänsyn till både positiva och negativa effekter,” underströk Alexander Müller som är chef för FAO:s avdelning för miljö och hantering av naturresurser.

Rätt hanterad
anses den nya marknaden för bioenergi kunna innebära en renässans för jordbruket om det integreras och sker vid sidan av odlingen av matgrödor. Men i tredje världen kan bioenergi-odlingen även leda till prishöjningar och brist i länder som nettoimporterar mat och energi. Landsbygdens jordlösa och städernas fattiga är utsatta för störst risker. Speciella åtgärder kommer att behövas för att skydda både
utsatta länder och grupper, konstaterade mötet.

”Bioenergi erbjuder enorma möjligheter för jordbrukare, i synnerhet i
världens utvecklingsländer”, säger Gustavo Best som samordnar energifrågor på
FAO i ett pressmeddelande. ”Men det finns faror också. Vi vill vara mycket tydliga med dem.”