Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Förbjud transfett i tunnelbanan! Det föreslår miljöpartiet i en motion till landstingsfullmäktige. Men förslaget är feltänkt och leder i konsekvensens namn till ett orimligt förbud av cafe latte och gräddglass.

Förbudet mot transfett ska inte bara gälla SL är det tänkt. All mat som landstinget serverar ska vara fri från skadliga transfetter, alltså även i vården och i automater och butiker i kollektivtrafiken. Dessutom ska man informera patienter och allmänheten om riskerna med transfetter.

Det är naturligtvis
lysande om industriellt skapade transfetter försvinner eftersom det tycks vara en av de riktigt stora orsakerna till hjärtsjukdomar, men även till bukfetma, lindrig prostatacancer och bröstcancer. Ändå är kravet faktiskt ingen fullträff.

Mycket av det vi idag vet om risker med transfett kommer från de studier som presenterats av forskare vid Harvarduniversitetet. Men dessa forskare nöjer sig inte med att avskaffa transfettet. Istället pekar de på behovet av att ta bort partiellt härdat vegetabiliskt fett. Skillnaden kan verka hårfin eftersom transfett uppstår vid partiell härdning, men då ska man notera att partiellt härdat fett kan finnas utan transfett.

För att göra bilden ännu mer komplicerad vet man faktiskt inte riktigt säkert om det bara är transfettet som är farligt eller om transfettet också är en markör för andra risker som följer med processat fett. Man vet inte heller säkert om några speciella transfettsyror är farligare än andra, även om det finns tecken på detta.

Nyligten rapporterade forskare som analyserat data från den stora europeiska EPIC-studien att de såg ett samband mellan bröstcancer och två transfettsyror som bildas vid partiell härdning av enkelomättat fett. Men forskarna skriver själva att höga halter av dessa transfettsyror troligen speglar ett högt intag av processad mat.

När man fokuserar på transfett istället för på partiellt härdat industrifett, så uppstår ytterligare ett problem: mjölken. Det finns transfettsyror i mjölk, det är inte samma transfettsyror som i partiellt härdat vegetabiliskt fett, men likväl transfett. Det finns inga långtidsstudier som visar att detta transfett som skapas i kons magar skulle innebära någon risk, tvärtom kanske det är hälsosamt, men det finns inte heller belägg för att det skulle vara ofarligt. Saken har helt enkelt inte studerats särskilt noga.

Frågan är alltså hur man definierar problemet. Är det transfettet i alla dess former som är faran, eller är det graden av förädling som är det viktiga? Den som bara vill stoppa industriellt framställt transfett hamnar i en omöjlig diskussion om varför man inte också vill stoppa transfettet i mejerivaror.

Nyligen skrev två av de främsta Harvardexperterna,
Walter Willett och Darius Mozaffarian, i American journal of clinical
nutritrion att studier om transfett i mjölk mest har ett akademiskt intresse. Deras budskap var att detta inte ska grumla bilden av det finns starka skäl för att avskaffa konsumtionen av alla partiellt härdade vegetabiliska oljor.

Så det gäller att veta vad man är emot. Själv är jag emot hemlighetsmakeriet med vilket fett som finns i vår mat. Om Stockholms läns landsting kunde tvinga fram en obliogatorisk innehållsdeklaration av samtliga vegetabiliska oljor som finns i maten så skulle det i sanning vara epokgörande.